SPA-uri

Natura 2000 este o rețea paneuropeană de situri protejate, menită să asigure supraviețuirea pe termen lung a celor mai valoroase și amenințate specii și habitate din Europa, în conformitate cu principalele acorduri internaționale în domeniul protecției mediului și biodiversității.
Siturile aparținând rețelei ecologice sunt stabilite în conformitate cu două directive principale de mediu ale Uniunii Europene – Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei sălbatice (denumită în continuare Directiva Habitate) și Directiva 2009/147/UE privind conservarea păsărilor sălbatice (denumită în continuare Directiva Păsări). Ambele directive sunt transpuse în legislația din Bulgaria și România.
Proiectul LIFE for Falcons se desfășoară în 23 de situri protejate Natura 2000 din Bulgaria și 5 situri din sud-estul României.