Shablenski ezeren komplex

default

Desrciere

map
Situl este un complex de trei lacuri din nord-estul Bulgariei, la 5 km nord-est de orașul Shabla. Complexul include lacurile Shabla și Ezerets, care sunt conectate printr-un canal artificial și separate de mare spre est printr-un banc de nisip cu o lățime de 30-50 de metri. Al treilea lac, la 1,5 km spre sud, este o lagună salină numită Shabla Tuzla, separată de mare prin dune înalte. Lacurile se află deasupra calcarului sarmatian și sunt alimentate în mare parte din apele subterane. Au margini extinse de vegetație emergentă, în principal stuf (Phragmites australis), cu specii de papură (Typha angustifolia, T. latifolia) și rogoz (Carex riparia). Laguna are doar o margine îngustă de vegetație emergentă. Zona din jurul reședinței guvernamentale are plantații asemănătoare unui parc, de sălcioară (Eleagnus angustifolia), liliac (Syringa vulgaris), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), scumpie (Cotinus coggygria), păducel (Crataegus monogyna). La nord de lacul Shabla sunt mici plantații de salcâm (Robinia pseudoacacia) și fransin american (Fraxinus americana), iar la sud de acesta plantații de plop (Populus spp.). Dunele de nisip și plaja au comunități de vegetație psamofilă specializată.

Specii de păsări prezente în aria protejată

Situl asigură condiții propice pentru 260 de specii de păsări, dintre care 103 sunt enumerate în Cartea Roșie a Bulgariei. Dintre păsările care apar aici, 111 specii sunt de importanță europeană pentru conservare (SPEC), 13 dintre ele fiind enumerate în categoria SPEC 1, amenințate sau aproape amenințate la nivel global, 26 în SPEC 2 și 72 în SPEC 3, amenințate în Europa. Zona oferă habitate adecvate pentru 90 de specii incluse în Anexa 2 a Legii privind biodiversitatea, care necesită măsuri speciale de conservare, dintre care 86 sunt enumerate și în Anexa I a Directivei Păsări.

Complexul de lacuri Shabla este un sit de importanță globală pentru migrația și iernarea pelicanilor creți. Cifrele fluctuează mult între ierni, ca răspuns la severitatea vremii. Situl este, de asemenea, de importanță globală pentru alte păsări de apă care iernează în această parte a Europei. Au fost înregistrate până la 178.000 de gârlițe mari (Anser albifrons), împreună cu un maxim de 3.273 de gâște de vară (Anser anser), 261 de lebădă de iarnă (Cygnus cygnus), 62.210 de rațe mari (Anas platyrhynchos) și 286 de cormorani mici (Phalacrocorax pygmeus). Grupuri mici de gârlițe mici (Anser erythropus), vulnerabile la nivel global SPEC1 sunt înregistrate în mod regulat printre păsările de apă obișnuite (până la 50 de indivizi, dar mai puține în ultimii ani). 

Deoarece lacul este situat pe calea de migrație Via Pontica și aproape de Delta Dunării, este unul dintre cele mai importante locuri de escală în timpul migrației de-a lungul coastei bulgare a Mării Negre pentru pelicanii creți.

Ameninţări pentru aria proteată

Activitățile umane
Zona se află sub presiunea semnificativă a urbanizării și dezvoltării unor facilități de agrement, în special de-a lungul coastei.