Activități de comunicare

default
Comunicarea este o parte semnificativă a fiecărui proiect LIFE. Distribuirea informațiilor legate de obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului este principalul instrument pentru obținerea sprijinului publicului larg vis-a-vis de problemele pe care acesta încearcă să le rezolve.

Educarea și creșterea nivelului de înțelegere și implicare a diferitelor grupuri țintă vis-a-vis de activități legate de șoimul dunărean reprezintă principalul grup de activități de comunicare.
Implicarea comunităților locale și a altor audiențe importante în activitățile de conservare pentru șoimul dunărean, precum și creșterea nivelului lor de cunoștințe legate de specie și siturile Natura 2000 poate fi cheia succesului conservării lor, în special pe termen lung.
În cei cinci ani ai proiectului vom organiza seminare și evenimente dedicate șoimului dunărean și activităților de conservare ale proiectului. De asemenea, vor fi organizate sesiuni de instruire pentru vânători și seminare practice de instruire a angajaților autorităților din zonele acoperite de proiect, pentru a le dezvolta abilitățile de a recunoaște diferite activități ilegale și situații cu potențial impact negativ.
Pentru creșterea nivelului de conștientizare al comunităților locale vis-a-vis de specie și proiect, în fiecare an se va organiza în Bulgaria, Festivalul Șoimului dunărean.
Riscurile asociate utilizării pesticidelor vor fi subiecte pentru care BSPB, Green Balkans și Fundația Habitat vor dedica resurse importante. Comunicarea cu grupurile țintă va avea scopul de a-i implica în activități comune împotriva utilizării ilegale a pesticidelor în zonele acoperite de proiect. 
Acestea vor fi urmate de o masă rotundă la care vor participa reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, ai Fondului de Stat pentru Agricultură, ai Ministerului Mediului și Apelor și ai Ministerului Afacerilor Interne din Bulgaria, pentru a iniția o dezbatere a problematicii și pentru a discuta potențiale măsuri legislative care ar putea fi adoptate pentru a reduce riscurile asociate utilizării pesticidelor asupra biodiversității.
Vom urmări să prezentăm și distribuim rezultate, lecții învățate, descoperiri legate de specie și nevoile ei de conservare cu grupuri țintă importante la nivel european și național, la simpozioane internaționale și alte evenimente, inclusiv unele organizate în cadrul proiectului.
Schimburile de experiență cu echipele altor proiecte care lucrează pentru conservarea păsărilor de pradă în bulgaria și în afara ei vor asigura transferul expertizei și ne va ajuta să identificăm cele mai bune soluții pentru rezolvarea provocărilor proiectului.

Prezența și legătura cu mass-media