Noutăți

Zeleni Balkani
Paisprezece juvenili de șoim dunărean au zburat din cuiburile din sudul României și Bulgaria
Aug. 22, 2022
De la jumătatea lunii mai au fost reluate activitățile de monitorizare a șoimilor dunăreni în ariile naturale protejate incluse în proiectul LIFE for Falcons, dedicat conservării acestei specii de șoim critic amenințate. Vizitele în teren, efectuate în perioada mai – iulie de specialiști din România și Bulgaria, au avut ca scop evaluarea succesului reproductiv al perechilor identificate la monitorizarea anterioară.
field trip
Experții IBER au vizitat centre de reproducere a hârciogilor
Jun 14, 2022
În mai 2022, colegii noștri, profesorul asistent dr. Yordan Koshev și profesorul asistent dr. Maria Kacahamakova de la Institutul de Cercetare a Biodiversității și Ecosistemelor, au vizitat centre de reproducere a hârciogului (Cricetus cricetus) din Metelen, Germania și Grădina Zoologică Gaya din Olanda. Scopul vizitei a fost de a afla la fața locului care sunt metodele de succes pentru creșterea, reproducerea și reintroducerea acestei specii critic amenințate.

Vizita se înscrie în activitățile pentru conservarea speciilor rare de mamifere mici, din cadrul proiectului Life for Falcons. Activitățile planificate includ dezvoltarea primului centru de reproducere de acest fel din Bulgaria pentru hamsterul dobrogean (Mesocricetus newtoni) – o rozătoare endemică rară, care trăiește doar în nord-estul Bulgariei și sud-estul României. Joacă un rol important în ecosisteme și pentru că face parte din sursele de hrană ale șoimului dunărean și ale altor specii pe amenințate. Populația sa scade și nu există informații despre creșterea și reproducerea în captivitate.
Marius Iana
Șoimul dunărean încă este rara avis
May 25, 2022
Dintre speciile de șoim prezente la noi, putem spune că șoimii dunăreni sunt atât de rari încât i-am putea număra pe degete. Specie cuibăritoare în sudul şi estul continentului european, preferă zonele deschise, aride, de stepă cu pâlcuri de pădure şi păşuni.
 
Saker ro
Asigurarea refacerii populației șoimului dunărean, un nou proiect LIFE dedicat acestei specii amenințate de șoim, în Bulgaria și sudul României
Jan. 05, 2022
O echipă de experți din diferite domenii își unește forțele pentru a sprijini refacerea populației celei mai rare specii de șoim din Bulgaria și România, șoimul dunărean, și restaurarea habitatelor cheie pentru această specie din Bulgaria și sudul României. Proiectul Life for Falcons a debutat la sfârșitul anului 2021 și este un parteneriat internațional între BSPB and Green Balkans, Institutul pentru Biodiversitate și Cercetarea Ecosistemelor din cadrul Academiei Bulgare de Științe, Societatea Ornitologică Română, Uniunea Vânătorilor și Pescarilor din Bulgaria, Fundația Habitat și Universitatea din Tübingen.