default

Refacerea populației de șoimi dunăreni va fi sprijinită prin îmbunătățirea calității habitatului de cuibărire prin construirea de platforme de cuibărit sigure și prin suplimentarea resurselor de hrană. De asemenea, îmbunătățirea habitatelor va facilita recolonizarea cu exemplare de șoim dunărean provenite din Ungaria, care se răspândesc de obicei în România și Bulgaria. Strategia proiectului este construită pe patru piloni care vor avea rezultate tangibile în îmbunătățirea contextului de conservare a acestei specie prin:

  • Reducerea amenințărilor antropice precum electrocutarea și persecuția cu care se confruntă șoimii dunărenii atât în zonele lor de reproducere, cât și în zonele cu potențial de recolonizare naturală, sporind astfel posibilitățile atât pentru refacerea naturală a populației, cât și pentru stabilirea exemplarelor provenite din programul de reproducere în captivitate.
  • Crearea de condiții care să permită înmulțirea speciilor de pradă preferate de șoimul dunărean, prin implementarea repopulării și reintroducerii de hamsteri, popândăi și porumbei sălbatici. 
  • Asigurarea protecției pe termen lung, refacerea și gestionarea corespunzătoare a habitatelor importante de pășuni prin achiziționarea a 100 de hectare de teren de către beneficiarul coordo  nator al proiectului. Aceste habitate găzduiesc specii de pradă coloniale, de aceea chiar și parcele relativ mici vor juca un rol important
  • Îmbunătățirea habitatelor de reproducere
  • Creșterea substanțială a gradului de conștientizare, înțelegere și a capacității de suport din partea grupurilor de stakeholderi cheie pentru a permite susținerea acțiunilor proiectului și a impactul lor în conservare.

Despre Proiect

Refacerea populației de șoimi dunăreni va fi sprijinită prin îmbunătățirea calității habitatului de cuibărire prin construirea de platforme de cuibărit sigure și prin suplimentarea resurselor de hrană. De asemenea, îmbunătățirea habitatelor va facilita recolonizarea cu exemplare de șoim dunărean provenite din Ungaria, care se răspândesc de obicei în România și Bulgaria. Strategia proiectului este construită pe patru piloni care vor avea rezultate tangibile în îmbunătățirea contextului de conservare a acestei specie prin:
  • Reducerea amenințărilor antropice precum electrocutarea și persecuția cu care se confruntă șoimii dunărenii atât în zonele lor de reproducere, cât și în zonele cu potențial de recolonizare naturală, sporind astfel posibilitățile atât pentru refacerea naturală a populației, cât și pentru stabilirea exemplarelor provenite din programul de reproducere în captivitate.
  • Crearea de condiții care să permită înmulțirea speciilor de pradă preferate de șoimul dunărean, prin implementarea repopulării și reintroducerii de hamsteri, popândăi și porumbei sălbatici. 
  • Asigurarea protecției pe termen lung, refacerea și gestionarea corespunzătoare a habitatelor importante de pășuni prin achiziționarea a 100 de hectare de teren de către beneficiarul coordo  nator al proiectului. Aceste habitate găzduiesc specii de pradă coloniale, de aceea chiar și parcele relativ mici vor juca un rol important
  • Îmbunătățirea habitatelor de reproducere
  • Creșterea substanțială a gradului de conștientizare, înțelegere și a capacității de suport din partea grupurilor de stakeholderi cheie pentru a permite susținerea acțiunilor proiectului și a impactul lor în conservare.

Programul LIFE


Programul LIFE este instrumentul de finanțare al Uniunii Europene pentru mediu și climă. Programul a fost înființat în 1992 pentru a finanța proiecte în țările uniunii. Obiectivul său general este acela de a contribui la implementarea, actualizarea și dezvoltarea politiciilor și legislației Uniunii Europene pentru mediu și climă prin co-finanțarea proiectelor cu valoare în aceste domenii la nivel european. Din 1992 până în 2020, LIFE a cofinanțat aproximativ 4.600 de proiecte în întreaga Uniune Europeană cu o contribuție totală de aproximativ 6,5 miliarde de euro pentru protecția mediului și a climei. Programul este coordonat direct de Comisia Europeană.

Natura 2000

Natura 2000 este o rețea paneuropeană de arii protejate, menită să asigure supraviețuirea pe termen lung a celor mai valoroase, dar și amenințate specii și habitate din Europa, în conformitate cu principalele acorduri internaționale în domeniul protecției mediului și al biodiversității.
Siturile aparținând acestei ecologice sunt stabilite în conformitate cu două directive principale de mediu ale Uniunii Europene – Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei sălbatice (denumită în continuare Directiva Habitate) și Directiva 2009/147/UE privind conservarea păsărilor sălbatice (denumită în continuare Directiva Păsări). Ambele directive sunt reflectate atât în legislația bulgară prin Legea privind biodiversitatea, cât și în prin OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
Proiectul LIFE for Falcons se derulează în 23 de arii protejate din Bulgaria și 5 din sud-estul României, toate parte a rețelei Natura 2000.