default
Conservarea unei specii extrem de mobile cum este șoimul dunărean, cu un larg areal de distribuție poate avea succes numai dacă activitățile de conservare sunt coordonate. Bulgaria și România au contribuit la Planul de Acțiune Global pentru specie pentru perioada 2015-2024, dezvoltat în 2014 sub umbrela Memorandumului privind păsările migratoare de pradă din Africa și Eurasia. Secretariatul Memorandumului va sprijini proiectul asigurând diseminarea rezultatelor lui și facilitând contactul direct cu experți în conservarea speciei. Monitorizările populaționale realizate sugerează că, dacă efectul cumulativ al amenințărilor la adresa speciei nu este controlat și redus, majoritatea sub-populațiilor riscă un declin semnificativ sau pot să dispară. De aceea e nevoie urgentă de acțiuni coordonate, care necesită implicarea totală a factorilor importanți pentru refacerea și menținerea unui statut de conservare favorabil pentru specie.
În cadrul proiectului partenerii vor continua colaborările existente și vor face eforturi pentru a stabili noi colaborări cu alte organizații active în conservarea speciilor de pradă sau domenii similare. Legăturile cu astfel de proiecte vor asigura schimb direct de experiență și vor ajuta echipa proiectului să aplice abordări cuprinzătoare și metode care și-au dovedit eficiența, pentru conservarea șoimului dunărean. Rezultatele noastre vor fi larg diseminate pentru a facilita replicabilitatea lor în alte zone. Cooperări tehnice specifice vor fi stabilite prin comunicarea directă cu proiecte relevante din Bulgaria și din afara ei, pentru a asigura conexiunile proiectului. Legăturile deja existente ale BSPB și SOR în cadrul rețelei internaționale de parteneri BirdLife, este o oportunitate sigură, având în vedere cultura de transfer informațional și colaborare ale acestei organizații.