default

Desrciere

Aria naturală protejată este situată în nord-estul Bulgariei și poartă numele Capului Kaliakra, aflat  în interiorul sitului. Acest SPA acoperă partea cea mai de est a Podișului Dobrogei, cu o altitudine de la 0 la 150 m. La vest se învecinează cu orașul Kavarna, la nord - cu satele aflate între Rakovski, Hadzhi Dimitar și Sveti Nikola. Spre nord-est, limita sitului urmează drumul Sveti Nikola - Kamen Bryag - Tyulenovo până la Capul Shabla, inclusiv coasta cu zona marină de mică adâncime adiacentă de la Capul Shabla până la portul Kavarna. Satul Bulgarevo și stațiunea turistică Russalka se află și ele între limitele sale. Coasta este mărginită de stânci verticale de până la 100 de m înălțime, cu peșteri și cavități caracteristice. Vegetația este caracterizată în principal de asociațiile de stepă, predominante, și de arbori și arbuști rari, ce se dezvoltă pe soluri puțin adânci și pe roci calcaroase aproape expuse. Regiunea dintre Bulgarevo, Capul Kaliakra și zona Eni Kulak deține ultimele și cele mai bine conservate habitate de stepă din Bulgaria. Ele sunt rezultatul combinației de relief specific, sol și condiții climatice și este deosebit de importantă conservarea lor, deoarece susțin specii tipice ale biomului stepei. Majoritatea plantelor aparțin formațiunilor de tip xeroterma. Flora din Kaliakra se aseamănă cu flora Crimeei.

Specii de păsări prezente în aria protejată

Kaliakra este singurul sit din Bulgaria care păstrează ce a mai rămas din stepa est dobrogeană, tot aici fiind și cele mai mari stânci de-a lungul coastei bulgare a Mării Negre. Acesta asigură condiții propice pentru 310 specii de păsări, dintre care 71 sunt enumerate în Cartea roșie a Bulgariei. Dintre păsările care se găsesc aici, 106 specii sunt de interes european pentru conservare (SPEC), 17 dintre ele fiind enumerate în categoria SPEC 1, amenințate la nivel global, 21 în SPEC 2 și 68 în SPEC 3, specii amenințate în Europa. Zona oferă habitate importante pentru 100 de specii incluse în Anexa 2 a Legii privind Biodiversitatea, care necesită măsuri speciale de conservare, dintre care 95 sunt enumerate și în Anexa I a Directivei Păsări. Teritoriul Kaliakra deține ultimul mare habitat de stepă, comparativ bine conservat din Dobrogea. Aici pot fi întâlnite specii tipice de stepă, care sunt destul de numeroase - pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus), ciocârlia de stol (Calandrella brachydactyla), presura sură (Emberiza callandra), lăcustarul (Sturnus roseus). În regiune este concentrată aproape întreaga populație națională de pietrar negru (Oenanthe pleshanka). Cele mai mari populații din țară de pasărea ogorului, ciocârlie de stol și ciocârlie de bărăgan sunt prezente aici. Stâncile de pe coastă găzduiesc singura colonie bulgară de cormoran moțat (Phalacrocorax aristotelis). Biotopul deschis susține o serie de păsări răpitoare, cum ar fi șorecarul mare (Buteo rufinus), vânturelul roșu (Falco tinnunculus), șoimul rândunelelor (Falco subbuteo), uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes), buha (Bubo bubo) etc.

În prezent SPA Kaliakra este unul dintre locurile de cuibărit foarte probabile pentru șoimul dunărean în Bulgaria. Specia are o prezență constantă, atât în timpul migrațiilor de primăvară și de toamnă, cât și în perioada de iarnă, lucru dovedit de studiile dedicate speciei realizate în perioada 2008-2013 și de observații ulterioare suplimentare. Păsările monitorizate prin satelit din Ungaria, România și Ucraina au folosit zona în timpul migrației.

Regiunea are o importanță deosebită în timpul migrației și este o zonă îngustă de tranzit, o „pâlnie” de migrație tipică, fiind situată pe Via Pontica - al doilea coridor de migrație ca mărime din Europa. În fiecare toamnă, un număr considerabil de păsări cu zbor planat - peste 29.000 de berze, pelicani și cocori și peste 3.000 de păsări de pradă, inclusiv specii amenințate la nivel global, cum ar fi eretele alb (Circus macrourus) și acvila de câmp (Aquila heliaca) - trec peste Kaliakra. Aria naturală protejată este una dintre cele mai importante zone de odihnă pentru migrația vântureilor de seară (Falco vespertinus).

Ameninţări pentru aria proteată

Activitățile agricole
Crearea livezilor provoacă pierderea inevitabilă a habitatelor de stepă, fragmentarea habitatului și declinul păsărilor cuibăritoare în habitatele stepice. Habitatele de stepă sunt folosite pentru pășunatul animalelor domestice.
Activitățile umane
Situl este sensibil la activitățile umane care duc la deteriorarea habitatelor de stepă, activitățile de construcție, inclusiv a structurilor înalte. Există numeroase linii electrice care provoacă anual mortalități în rândul păsărilor migratoare.
Parcurile eoliene
Principalele amenințări sunt parcurile eoliene operaționale atât în zona centrală a SPA, cât și în jurul acesteia. Ele perturbă libera circulație a păsărilor migratoare care zboară planat, dar și a celor care vin să ierneze aici, limitează semnificativ accesul păsărilor la habitatele potrivite și provoacă coliziunea directă a păsărilor cu aceste structuri, fragmentarea și pierderea valorii habitatelor folosite de păsări pentru odihnă, hrănire, planare.