Tsentralen Balkan - Bufer

default

Desrciere

map
SPA Tsentralen Balkan - Bufer acoperă aproape în întregime zona tampon a Parcului Național „Tsentralen Balkan”. Relieful este montan, cu pante abrupte. Se disting clar patru niveluri de altitudine, iar părțile superioare sunt habitate de tip alpin. În zona forestieră predomină pădurile vechi de fag. În zona înaltă sunt dominante pajiştile uscate în care predomină  ienupărului (Juniperus sibirica) şi pajiştile mezofile. Versanții nordici sunt acoperiți cu păduri și aici se înregistrează cele mai mari precipitații din țară (1200-1360 mm/m2/an). Versanții sudici sunt stâncoași, foarte abrupți, tăiați de chei. Păduri mixte de foioase, de fag (Fagus sylvatica L. ssp. moesiaca), carpen (Carpinus betulus), stejar (Quercus dalechampii), Ostrya carpinifolia etc., pe alocuri amestecate cu pin negru (Pinus nigra), acoperă centura montană joasă. Pădurea naturală de fag are o vârstă cuprinsă între 100 și 250 de ani. Pe alocuri se amestecă cu brad argintiu (Abies alba). Urmează centura pădurilor de conifere compusă în principal din molid (Picea abies) și mai rar pin macedonean (Pinus peuce) - o specie endemică balcanică și relict terțiar. Cele mai înalte porțiuni ale muntelui sunt acoperite de vegetație subalpină de tufăriș de ienupăr (Juniperus communis nana), de afine (Vaccinium spp. ) și pajiști alpine.

Specii de păsări prezente în aria protejată


SPA Tsentralen Balkan - Bufer este important pentru conservarea în principal a speciilor de păsări de pădure enumerate în Anexa 1 a Directivei Păsări. Din cele 34 de specii de păsări enumerate  aici și găzduite de aria protejată, 27 sunt cuibăritoare și 7 specii trec prin zonă în migrație.

Datele colectate în perioada 2007-2011 indică o posibilă cuibărire a două perechi de șoim dunărean pe masivele stâncoase de pe versanții sudici ai muntelui. Pe lângă sezonul de reproducere, zona este un sit important pentru șoimul dunărean și în timpul perioadelor de migrație,  potrivit  studiilor din  perioada 2008 - 2013.

Situl este o parte importantă a rețelei Natura 2000 din Bulgaria pentru păsări, având ca scop protecția eficientă a multor păsări de pădure și a răpitoarelor care prezintă interes pentru conservare. Este crucial pentru protecția a 7 specii care au aici peste 2% din populația lor națională: muscarul mic (Ficedula parva) – 16% din populația națională; muscarul semigulerat (Ficedula semitorquata) – 3% din populația națională; ciuvica (Glaucidium passerinum) – 8% din populația națională; acvila de munte (Aquila chrysaetos) – 4% din populația națională; șorecarul mare (Buteo rufinus) – 3% din populația națională; șoimul călător (Falco peregrinus) –  3% din populația națională și buha (Bubo bubo) – 2% din populația națională.

Ameninţări pentru aria proteată

Incendiile
Pădurile de conifere sunt foarte vulnerabile la incendii.
Deteriorarea habitatului
Extinderea naturală a ienupărului în pajiştile montane înalte are un impact negativ asupra coloniilor de popândăi (Spermophilus sp.), care sunt  hrana cea mai importantă pentru păsările răpitoare de aici.
Activitățile umane
Habitatele forestiere sunt puternic afectate de silvicultura intensivă din Parcul Național Tsentralen Balkan. Cauze ale deranjului sunt și alpinismul, zborul cu parapanta și deltaplanul, traficul off-road.
Braconajul
Amenințările directe la adresa păsărilor sunt cauzate de braconaj (jefuirea cuiburilor prin luarea  de pui și ouălor, împușcarea răpitoarelor diurne și a celor nocturne).