Orizishta Tsalapitsa

default

Desrciere

Orezariile Tsalapitsa sunt situate in Câmpia Traciei Superioare, între satul Tsalapitsa și orașul Saedinenie. Situl este împărțit de drumul care leagă cele două așezări. La sud se învecinează cu autostrada Trakia, la est - cu calea ferată Plovdiv - Saedinenie. Granița de vest a sitului coincide cu cea a municipiului, iar cea nordică trece la câțiva kilometri la sud de orașul Saedinenie. Este un complex de parcele inundate folosite pentru cultivarea orezului, înconjurate de diguri joase, canale și de pajistile umede din jur. În anumite locuri canalele sunt acoperite cu stuf (Phragmites australis) și specii de papură (Typha sp).  Bazinele de orez au niveluri diferite ale apei și creează condiții pentru speciile de păsări care sunt strict specializate pentru un anumit tip de hrănire.

Specii de păsări prezente în aria protejată

Conform planului de management al SPA Orizishta Tsalapitsa, elaborat în 2013, în zonă sunt prezente 155 de specii de păsări, dintre care 46 cuibăritoare, 108 migratoare, 57 specii care iernează în această parte a Europei și 24 care poposesc aici peste vară. Zona oferă habitate adecvate pentru 48 de specii incluse în Anexa 2 a Legii privind biodiversitatea și în Anexa I a Directivei Păsări. Câmpurile de orez Tsalapitsa sunt printre cele mai importante locuri de cuibărire pentru ciovlica ruginie (Glareola pratíncola) din Câmpia Traciei Superioare și un loc de concentrare pentru pescărușul pontic (Larus cachínans). De asemenea, zona este importantă pentru o serie de specii de păsări de apă în timpul sezonului de cuibărire, în timpul migrației și parțial - iarna, cum ar fi pescărașul albastru (Alcedo atthis), barza neagră (Ciconia nigra), egreta mică Egretta garzetta), piciorongul (Himantopus himantopus), stârcul pitic (Ixobrychus minutus), chirighița cu obraz alb (Chlidonias hybrida). 

Studiile dedicate au confirmat prezența regulată a șoimilor dunăreni, atât în timpul iernii, cât și în perioada de cuibărire în SPA Orizishta Tsalapitsa, în perioada 2009–2013. Studiile de teren efectuate în scopul elaborării planului de management au confirmat și prezența regulată a 2–4 exemplare care folosesc zona ca teritoriu de hrănire. Orizishta Tsalapitsa este un potențial loc de cuibărire foarte promițător din Câmpia Tracică pentru șoimul dunărean datorită abundenței animalelor pradă.

Ameninţări pentru aria proteată

Activitățilr agricole
Intensificarea creșterii producției de orez prin utilizarea pesticidelor, îngrășămintelor și altor substanțe chimice modifică calitatea și compoziția chimică a apei și provoacă deteriorarea habitatelor.
Activitățile umane
Tăierea copacilor și a tufișurilor de pe diguri limitează posibilitățile păsărilor de a găsi locuri de cuibărit adecvate. Alte amenințări prezente la fața locului sunt colectarea intensivă de broaște și uciderea amfibienilor prin drenarea canalelor, ceea ce provoacă scăderea surselor de hrană pentru multe dintre speciile de păsări.