Lacul Durankulak

default

Desrciere

map
Durankulak este un lac natural de coastă cu apă salmastră, ale cărui maluri sunt acoperite de întinderi mari de stuf. Este situat în nord-estul Bulgariei peste calcare sarmatice, la 6 km de granița cu România și la est de satul Durankulak. Lacul este înconjurat de terenuri agricole și stepă. Dunele de nisip și o plajă îl separă de mare spre est. Lacul are două insule, pe una dintre ele fiind un sit arheologic.

Principalele habitate sunt zonele de apă deschisă și zone foarte mari de vegetație acvatică emergentă, care acoperă în principal părțile de nord (așa-numita Mlaștina Vulturului) și de sud-vest (așa-numitul canal Vaklino) ale lacului, precum și mlaștina din partea sa de sud-est.  Domină următoarele speciile: stuf (Phragmites australis), papură (Typha angustifolia, Typha latifolia) și țipirig (Schoenoplectus triqueter). În jurul părții de sud-vest a lacului se află asociații de arbuști: spinul lui Cristos (Paliurus spina-christi), păducel (Crataegus monogyna), măceș (Rosa canina) și plantații de plop (Populus spp. ), frasin de câmp (Fraxinus oxycarpa), mojdrean (Fraxinus ornus), vișin turcesc (Prunus machaleb). Pâlcuri de sălcii albe (Salix alba) au crescut în mod natural prin stufărișul  de pe canalul Vaklino al lacului.
 

Specii de păsări prezente în aria protejată

Lacul Durankulak și terenurile adiacente susțin 260 de specii de păsări, dintre care 107 sunt enumerate în Cartea Roșie a Bulgariei. Dintre păsările care se găsesc acolo, 110 specii sunt de interes european pentru conservare (SPEC), 14 dintre ele fiind enumerate în categoria SPEC 1, amenințate la nivel global, 27 în SPEC 2 și 69 în SPEC 3, amenințate în Europa. Zona oferă habitate adecvate pentru 95 de specii, incluse în Anexa 2 din Legea privind biodiversitatea, care necesită măsuri speciale de conservare, dintre care 91 sunt enumerate și în Anexa I a Directivei Păsări. 

Studiile dedicate șoimului dunărean în perioada 2008 - 2013 au confirmat că zona este un loc important de migrare și odihnă pentru această specie de șoim. Studiile privind migrația confirmă, de asemenea, prezența regulată a șoimilor dunăreni în migrație în acest SPA. În unele cazuri, păsările aflate în migrație au stat aproximativ o lună în zonă. Șoimul dunărean este, de asemenea, o pasăre obișnuită în zonă pe perioada iernii, atras de aglomerațiile obișnuite de paseriforme și păsări de apă din sezonul rece. Există date care permit să se considere că Lacul Durankulak are  potențial pentru recolonizarea naturală a speciei.

Lacul Durankulak este un sit de importanță mondială pentru păsările de apă care iernează în această parte a Europei, în principal pentru concentrările mari de gâște. Alături de gârlița mare (Anser albifrons), un număr considerabil de gâște cu gât roșu (Branta ruficollis) petrec iarna aici. Gârlița mică (Anser erythropus) apare în mod regulat printre numeroasele stoluri de gâște.

Lacul este unul dintre locurile în care sunt concentrări foarte mari și de rațe mari (Anas platyrhynchos) pe timp de iarnă, din Bulgaria. Este unul dintre puținele locuri din țară în care au fost înregistrate apariții ale cufundarului mic (Gavia stellata), cocor mic (Grus virgo) și spârcaci (Tetrax tetrax).

Deoarece lacul este situat pe coridorul de migrație Via Pontica și aproape de Delta Dunării, este una dintre cele mai importante zone de odihnă în migrația păsărilor de-a lungul coastei bulgare a Mării Negre. Numeroase sunt mai ales speciile de berze, de gâște și prundărași. În timpul migrației, zona este folosită și de pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus) și acvila țipătoare mare (Clanga clanga). Lăcarul de pipirig (Acrocephalus paludicola), amenințat la nivel global, a fost înregistrat în această zona umedă în timpul migrației. Mai puțin numeroase, atât iarna, cât și în timpul migrației, sunt rața cu cap alb (Oxyura leucocephala) și pelicanul creț (Pelecanus crispus).

Ameninţări pentru aria proteată

Deranjul
Mulți turiști intră în zona protejată prin dunele de nisip în timpul sezonului de cuibărit și provoacă poluarea habitatelor și deranjarea păsărilor.
Activitățile umane
Dezvoltarea intensivă a turismului și construirea de noi hoteluri va provoca deteriorarea și chiar pierderea habitatelor valoroase, precum și presiunea umană semnificativă și perturbarea păsărilor.
Parcurile eoliene
SPA Lacul Durankulak este supus unei presiuni mari din cauza planurilor de construcție a parcurilor eoliene.