Yazovir Ovcharitsa SPA

default

Desrciere

map
Situat la est de orașul Radnevo aria naturală protejată este un lac de acumulare pe râul Ovtcharitsa, care nu îngheață iarna. Acest SPA este înconjurat de dealuri joase transformate în teren arabil. Imediat lângă zidul barajului construit pe acest râu se află Centrala Electrică cu Combustibili Fosili Maritza 2. Situl include și bazinele mici cu apă stătătoare din apropiere, bazinele de sedimentare ale centralei electrice și văile câtorva râuri mai mici.

Lacul de acumulare are zone de luciu de apă, maluri joase și zone cu apă mică, acoperite de vegetație rară higrofilă. Unele dintre bazinele de apă mai mici din apropiere sunt, de asemenea, acoperite cu plante higrofile, în principal papură (Typha spp). Pe dealurile din jur sun terenuri arabile, cultivate mai ales cu grâu de toamnă. În anumite locuri din văile râurilor care se varsă în lacul de acumulare există vegetație de mlaștină, pâlcuri de arbori în care predomină salcia (Salix ssp.) și, mai rar, vegetația mezoxeroterma, dominată de graminee din speciile firuța cu bulbi (Poa bulbosa), Lolium perenne etc.

Specii de păsări prezente în aria protejată

Yazovir Ovcharitsa SPA este un sit de importanță internațională pentru păsările de apă care iernează în această parte a Europei. În fiecare an, aici se concentrează efective de până la 45.800 de păsări de apă din 35 de specii. Din cele 87 de specii de păsări, prezente în acest SPA, 31 sunt enumerate în Cartea Roșie a Bulgariei, 62 de specii sunt de interes european pentru conservare (SPEC), 4 dintre ele fiind încadrate în categoria SPEC 1, fiind amenințate la nivel global, 6 în SPEC 2 și 21 în SPEC 3, specii amenințate în Europa. Zona oferă habitate adecvate pentru 21 de specii incluse în Anexa 2 din Legea privind biodiversitatea, care necesită măsuri speciale de conservare, dintre care 19 sunt enumerate și în Anexa I la Directiva Păsări.

Observațiile făcute în timpul sezonului de cuibărire a șoimilor dunăreni arată că păsările stau în zonă și, dacă există condiții adecvate, ar fi posibil să cuibărească în acest sit. Există date despre cuibărirea speciei în trecut și zona încă asigură surse bune de hrană, deși locurile de cuibărit nu sunt suficiente. Studiile efectuate în perioada 2008 - 2013 au confirmat că zona este un sit important pentru șoimul dunărean, atât în timpul migrației, cât și în timpul iernii. Șoimii dunăreni  echipați cu emițătoare satelitare în Slovacia, România și Ungaria au fost prezenți în zonă, ceea ce indică importanța sitului pentru populația din Panoniei. Reducerea mortalității în rândul juvenililor este importantă pentru stabilitatea populației europene în ansamblu și prezintă un potențial semnificativ pentru refacerea naturală a populației reproducătoare bulgare.

Situl Yazovir Ovcharitsa  este de important pentru cormoranul mare (Phalacrocorax carbo), pelicanul creț (Pelecanus crispus) și gârlița mare (Anser albifrons), stoluri cu numere considerabile de exemplare petrecând iarna aici. Deși rar, gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) este înregistrată ca specie care iernează aici. Lacul de acumulare are o valoare semnificativă la nivel național pentru cufundarul polar (Gavia arctica) și egreta mare (Ardea alba).

În plus, acest SPA oferă habitate adecvate și resurse de hrană pentru păsări de pradă în timpul migrației, iernii și perioadei de cuibărit. O pereche de codalbi (Haliaetus albicilla) cuibărește regulat în zonă. În timpul migrației, apar și alte păsări de pradă amenințate: acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), uliganul pescar (Pandion haliaetusi), șoimul călător (Falco peregrinus), vânturelul de seară (Falco vespertinus), ereți, inclusiv eretele alb (Circus macrourus), specie amenințată la nivel global.

Ameninţări pentru aria proteată

Activitățile agricole
Activitățile agricole din jurul lacului de acumulare, în special prin utilizarea pesticidelor și îngrășămintelor, au impact negativ asupra calității apei.
Deranjul
Zona este sensibilă la toate activitățile umane care deranjează păsările, în special deplasarea pe lacul de acumulare cu bărci înainte de răsăritul soarelui, când păsările se odihnesc pe apă. Yazovir Ovcharitsa este folosit activ pentru pescuit.
 
Activitățile umane
În aria naturală protejată se află o localitate și un complex industrial în care se desfășoară activități umane intense. Accesul în zonă nu este limitat. Introducerea speciilor alogene în lac modifică sursele de hrană pentru păsări.

Braconajul
Braconajul, vânătoarea în perioadele de prohibiție sau cu mijloace ilegale, reprezintă o altă amenințare pentru speciile de păsări din acest sit.