Zapadna Strandzha

default

Desrciere

SPA Zapadna Strandzha (Strandzha vestică) este situat în sud-estul Bulgariei. Situl acoperă părțile de vest ale Muntelui Strandzha. La nord se învecinează cu satele Dennitsa, Oman, Granite, Slivovo și Bogdanovo. Lacul de acumulare Malko Sharkovo și satele Stefan Karadzhovo, Dubovo, Ruzhitsa și Voden sunt situate la vest de acesta. Granița de est a sitului ajunge la satele Bogdanovo Varovnik, Kirovo și Belevren, iar la sud coincide cu granița de stat.

Situl cuprinde mai multe tipuri de habitate, cea mai mare suprafață fiind ocupată de terenuri agricole, pășuni și arbuști. Pădurile de foioase sunt reprezentate de pădurile de cer (Quercus cerris) și gârniță (Quercus frainetto), cu elemente mediteraneene. În partea cea mai sudică se găsesc păduri de stejar (Quercus polycarpa) și de fag (Fagus moesiaca). Pădurile alternează cu terenuri arabile deschise, pășuni, formațiuni ierboase, vii și livezi. Fluxurile superioare ale bazinelor de captare ale râurilor Sredetska și Fakyiska se află pe teritoriul SPA Zapadna Strandzha.

Specii de păsări prezente în aria protejată

În Strandzha vestică pot fi întîlnite 112 specii de păsări, dintre care 34 sunt enumerate în Cartea Roșie a Bulgariei. Zona oferă habitate adecvate pentru 37 de specii incluse în Anexa 2 a Legii privind biodiversitatea, care necesită măsuri speciale de conservare, dintre care 35 sunt enumerate și în Anexa I a Directivei Păsări.

Prezența șoimului dunărean a fost înregistrată pe teritoriul acestui SPA, dar zonele sale exacte de cuibărire nu sunt menționate între limitele sitului. Sunt necesare cercetări suplimentare. Până în prezent, în cadrul proiectului LIFE07/NAT/BG/000068 „Conservarea acvilei de câmp și a șoimului dunărean și a habitatelor lor cheie” s-a realizat o îmbunătățire semnificativă a bazei de specii pradă prin creșterea numărului de colonii popândăi, îmbunătățirea stării principalelor habitate ale speciei și prin plantarea de arbori ca viitor potențial teritoriu de cuibărit pentru șoimul dunărean. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a stabiliza prezența speciei aici.

Aria protejată este o zonă de importanță globală pentru acvila de câmp,  amenințată la nivel global, specie care cuibărește aici. Se numără printre cele mai valoroase zone din țară la nivelul Uniunii Europene pentru această specie, precum și pentru conservarea altor 6 specii de păsări – gaia neagră,  eretele sur, ciocârlia de bărăgan, sfrânciocul cu mască, frunzărița balcanică, ciocănitoarea de stejar.

Zona deține, de asemenea, populații cuibăritoare semnificative la nivel european de ciocănitoare de grădini, cucuvea și ciocârlan. Vrabia negricioasă, barza neagră, pasărea ogorului, ciocârlia de stol și frunzărița balcanică cuibărescîn Zapadna Strandzha în număr considerabil la scară națională.

Ameninţări pentru aria proteată

Pierderea habitatelor
SPA Zapadna Strandzha este utilizat pentru creșterea animalelor, agricultură și silvicultură. Reducerea pășunatului care are ca rezultat extindera invazivă a arbuștilor și pădurii, precum și transformarea pășunilor în terenuri arabile, provoacă pierderea pășunilor folosite de păsări. Pădurile din SPA sunt petice relativ mici, dispersate în peisaje deschise.
Împădurirea
Activitățile forestiere din vecinătatea cuiburilor de păsări răpitoare, precum și împădurirea pajiștilor deschise afectează calitatea habitatelor de cuibărit și hrănire și deranjează perechile cuibăritoare. Tăierea ilegală, colectarea lemnului de foc și împădurirea cu specii netipice degradează calitatea habitatelor forestiere. Din cauza lipsei de informații, există tăierea aleatorie a copacilor care pot oferi locuri de cuibărit.
Incendiile

Pajiștile uscate sunt deosebit de vulnerabile atât la incendii naturale, cât și la cele artificiale.