Belite skali

default

Desrciere

map
Situl se află în nord-estul Bulgariei, pe coasta Mării Negre, între Balcic și Kavarna. Acesta acoperă partea de sud-est a platoului dobrogean, stânca de coastă și zona litorală de mică adâncime, adiacentă. La nord se învecinează cu drumul Balcic - Kavarna. Partea cea mai sudica a Podișului Dobrogean, la sud de drumul spre Kavarna este acoperită de vegetație uscată de stepă. Substratul este sedimentar - marne și calcare sarmatice.
Coasta este verticală, cu mai multe terase. Este tăiată de chei adânci și văi acoperite de arbuști și păduri de foioase. Terasele inferioare sunt acoperite de comunități xerofile și stepice de Artemisia lerchiana, Agropyron pectiniforme și Bromus ziparii. Terasele superioare sunt acoperite de comunități mezoterme de Poa bulbosa, Lolium perenne și Cynodon dactylon. Malul mării este îngust. Sunt multe gropi și alunecări de teren, cauzate de acțiunea erozivă a mării. Aproape de Balcic există un lac lagunar - Balchishka Tuzla. Zona umedă este parțial acoperită cu vegetație marginală de apă, dominată de stuf (Phragmites australis). Există o mulțime de specii de plante rare înregistrate în zona Belite skali.
 

Specii de păsări prezente în aria protejată

Belite Skali asigură condiții propice pentru 91 de specii de păsări, dintre care 27 sunt enumerate în Cartea Roșie a Bulgariei. Dintre păsările care se găsesc aici, 48 de specii sunt de interes european pentru conservare (SPEC), 4 dintre ele fiind enumerate în categoria SPEC 1, amenințate la nivel global, 16 în SPEC 2 și 28 în SPEC 3, amenințate în Europa. Zona oferă habitate adecvate pentru 40 de specii incluse în Anexa 2 a Legii privind biodiversitatea, care necesită măsuri speciale de conservare, dintre care 39 sunt enumerate şi în Anexa I a Directivei Păsări. Este, de asemenea, unul dintre cele mai importante situri din ţară pentru conservarea populațiilor cuibăritoare de: fâs de câmp (Anthus campestris), ciocârlie de stol (Calandrella brachydactyla), silvie porumbacă (Sylvia nisoria) și pietrar sur (Oenanthe pleshanka). Situl găzduiește populații cuibăritoare reprezentative de ciocârlie de bărăgan (Melanocorypha calandra) și silvie porumbacă (Sylvia nisoria).

Șoimul dunărean este observat cu regularitate în timpul migrației în aria protejată Belite Skali. Studiile dedicate din perioada 2008 - 2013 au confirmat că zona este un loc important de migrare și popas pentru păsările din România și Ucraina. Proiectul LIFE09NAT/HU/000384 a confirmat că Belite Skali este o zonă importantă pentru păsările tinere.

Belite Skali este o pâlnie de migrație tipică, de importanță globală pentru berze, pelicani și păsările răpitoare, în special pentru barza albă (Ciconia ciconia), vânturelul de seară (Falco vespertinus) și șorecarul comun (Buteo buteo). Păsările adesea rămân peste noapte în zonă.

Ameninţări pentru aria proteată

Activitățile umane
Urbanizarea, turismul, depozitarea ilegală a deșeurilor provoacă fragmentarea, deteriorarea și pierderea pe scară largă a habitatelor.
Parcurile eoliene
SPA  Belite Skali  este o zonă deosebit de sensibilă la dezvoltarea parcurilor eoliene.
Incendiile
Habitatele forestiere sunt amenințate de incendii.