Stepa Saraiu - Horea

default

Desrciere

map ro
Stepa Saraiu - Horea este situată în partea de sud-est a României, între satele Horia, Cloșca, Saraiu și Dulgheru. Situl păstrează habitatele de stepă din vestul Dobrogei, prezente într-o formă de relief deluroasă destul de fragmentată. Teritoriul este străbătut de la est la vest de Valea Topologului, râu care are un debit continuu de apă care se varsă în Dunăre prin Lacul Hazarlâc. Elementele floristice sunt compuse din specii est-europene, precum și specii din flora mediteraneană și balcanică. Terenul este folosit în mare parte pentru agricultură și pășunat.

Situl găzduiește, de asemenea, mici mamifere, inclusiv popândăi (Spermophilus citellus), ce reprezintă o sursă de hrană pentru toate speciile de păsări de pradă care tranzitează zona.

Specii de păsări prezente în aria protejată

În sit pot fi observate peste 57 de specii de păsări. Dintre păsările prezente aici, 29 sunt incluse în Anexa I a Directivei Păsări. Situl este important pentru cuibărirea populațiilor următoarelor specii: pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus), dumbrăveancă (Coracias garrulus), ciocârlie de stol (Calandrella brachydactyla), vânturel de seară (Falco vespertinus), ciocârlie de bărăgan (Melanocorypha calandra), fâsă de câmp (Anthus campestris) și silvie porumbacă (Sylvia nisoria).

Ameninţări pentru aria proteată

Activitățile umane
Situl este supus presiunii antropice, în special prin activitatea tradițională de pășunat și activitățile agricole intensive.
Parcurile de turbine eoliene
Construcția de parcuri eoliene în sit va reduce suprafețele folosite de speciile care cuibăresc în habitate de tip pajiște sau culturi și va avea un impact negativ major asupra migrației păsărilor. Parcurile eoliene din vecinătatea sitului afectează și habitatele de hrănire ale unor specii de păsări care cuibăresc aici.