Kamenski bair

default

Desrciere

map
Kamenski Bair este situat în sudul Bulgariei, la sud-vest de orașul Sliven, pe terenul satului cu același nume. Teritoriul său este delimitat de  drumul Sofia - Burgas, la nord, calea ferată Sliven - Burgas, la nord-est și est, șoseaua Sliven - Yambol, la vest și satul Kamen, la sud. Albia râului Tundzha este situată în sudul zonei, în timp ce afluentul său, râul Arka, trece prin aria naturală protejată. Kamenski Bair este un deal jos fără copaci. Habitatul principal e reprezentat de zonele deschise cu terenuri agricole (arabile și abandonate), pășunil și asociații de arbuști.

Specii de păsări prezente în aria protejată

În ciuda suprafeței mici, Kamenski Bair asigură condiții propice pentru 142 de specii de păsări, dintre care 43 sunt enumerate în Cartea Roșie a Bulgariei. Dintre păsările care apar aici, 61 de specii sunt de interes european pentru conservare (SPEC), 4 dintre ele fiind enumerate în categoria SPEC 1, amenințate la nivel global, 17 în SPEC 2 și 40 în SPEC 3, amenințate în Europa. Zona oferă habitate adecvate pentru 40 de specii incluse în Anexa 2 din Legea privind biodiversitatea, care necesită măsuri speciale de conservare, dintre care 33 sunt enumerate și în Anexa I a Directivei Păsări. Kamenski Bair este de importanță globală, fiind unul dintre cele mai valoroase teritorii din țară, folosit ca teren de vânătoare de acvila de câmp (Aquila heliaca), specie amenințată la nivel global. Acest teritoriu mic oferă hrană pentru un număr semnificativ de acvile de câmp, precum și pentru alte păsări de pradă amenințate, cum ar fi gaia neagră (Milvus migrans) sau hoitarul (Neophron percnopterus).

Ameninţări pentru aria proteată

Activitățile agricole
Cea mai gravă amenințare la adresa pășunilor de aici este transformarea pășunilor în terenuri arabile sau Livezi.

Activități umane
Alte amenințări care provoacă pierderea habitatelor sunt extragerea materialelor inerte din deal pentru construcția de drumuri, precum și creșsterea suprafeței construite în aria naturală protejată din cauza urbanizării continue. 

Utilizarea raticidelor afectează direct populațiile de prădători din zonă.