Dunăre-Ostroave

default

Desrciere

map
Aria naturală protejată se află în partea de SE a României, în județele Călărași și Constanța. Situl este situat pe teritoriul mai multor sate: Unirea, Borcea, Dichiseni, Jegalia, Roseti, Oltina, Ostrov, Rasova, dar și pe teritoriul a 2 orașe, Călărași (circa 70.000 de locuitori) și Cernavodă (20.105 locuitori). Cel mai apropiat oraș mare este Călărași, la 5 km nord de sit.
Situl face parte din Lunca Dunării, unde lunca are cea mai mare lățime, deoarece Dunărea se împarte în 2 brațe care în trecut înconjurau lacuri mari: Lacul Ialomița și Lacul Brăila. Situl este, de asemenea, declarat sit de importanță comunitară, conform Directivei Habitate, pentru protecția habitatelor cu salcie albă (Salix alba), plop alb (Populus alba), arin negru (Alnus glutinosa), frasin (Fraxinus excelsior) etc. În interiorul sitului se află o rezervație naturală declarată în 2004, Ostrovul Șoimul. În trecut existau lacuri mari (Balta Ialomiței și Balta Brăilei) între cele două brațe ale răului, însă cea mai mare parte a suprafeței acestora a fost desecată și transformată în teren agricol.
Dunărea este principalul factor care modelează geomorfologia acestui sector, dar și vântul are un rol important. Relieful din interiorul sitului este reprezentat de bancuri de nisip, dune de nisip, insule, depresiuni acoperite temporar de lacuri etc.

 

Specii de păsări prezente în aria protejată

SPA Dunăre-Ostroave se află pe traseul unui important coridor de migrație, deci este important loc de cuibărire și odihnă pentru unele specii foarte rare. Situl este foarte important pentru specii de păsări precum pelicanul creț, șoimul dunărean și gâsca cu gât roșu.

Situl asigură condiții propice pentru mai mult de 200 de specii de păsări, dintre care 43 sunt incluse în Anexa I a Directivei Păsări. Situl este unul dintre cele mai importante zece situri din România pentru două specii amenințate la nivel global: pelicanul creț (Pelecanus crispus) și gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis). Pelicanii folosesc situl în perioada de cuibărit, când sute de pelicani caută hrană în fluviul Dunărea. În timpul iernii, gâsca cu gât roșu folosește canalele de-a lungul insulelor ca loc de odihnă.

Ameninţări pentru aria proteată