Provadiisko-Royaksko Plato

default

Desrciere

map

Specii de păsări prezente în aria protejată


SPA Provadiysko–Royaksko Plato asigură condiții propice pentru 160 de specii de păsări, dintre care 53 sunt enumerate în Cartea Roșie a Bulgariei. Zona oferă habitate adecvate (păduri, pășuni, terenuri agricole și masive stâncoase) pentru 52 de specii, incluse în Anexa 2 din Legea privind biodiversitatea, care necesită măsuri speciale de conservare, dintre care 49 sunt enumerate și în Anexa I a Directivei Păsări.

SPA Provadiysko–Royaksko este una dintre cele mai importante zone din țară pentru cuibăritul hoitarului, buhăi, ciocănitorii de stejar, dumbrăvencei, caprimulgului, presurii de grădină și a silviei porumbace. 

În zonă cuibăresc șerparul, viesparul, șorecarul mare, acvila de munte, iar numărul de perechi de șorecar încălțat este nesemnificativ. Valea râului Provadiyska este pâlnie de migrație pentru berze și păsări de pradă, loc pe unde trec peste 35.000 de berze și 3.000 de păsări de pradă, adesea noaptea, în timpul migrației de toamnă sau primăvară.

Studiile dedicate din perioada 2008 - 2013 au confirmat că zona este un loc important de migrare și odihnă pentru multe specii de răpitoare, inclusiv șoimul dunărean. Prin prroiectul LIFE09NAT/HU/000384 Provadiisko-Royaksko Plato a fost desemnat ca zonă importantă pentru popasul și migrația exemplarelor tinere din populațiile maghiară, română și ucraineană. Păsări monitorizate prin satelit din aceste țări au trecut în diferite părți ale zonei. Indivizii care petrec perioada de migrație și odihnă în habitate adecvate, reprezintă o sursă importantă pentru repopularea naturală a zonei.