default

Desrciere

map
Situl este situat în partea de sud-est a României, în județul Brăila.  Este format în principal dintr-o serie iazuri artificiale folosite pentru pescuit, înconjurate de un mozaic de pășuni și terenuri cultivate. Din 2010, majoritatea lacurilor au fost secate și sunt folosite în prezent ca pășuni pentru vite.

Specii de păsări prezente în aria protejată

Aici sunt prezente 93 de specii, cu diferite grade de risc: 31 de specii sunt enumerate în Anexa 1 a Directivei Păsări, 45 de specii migratoare sunt enumerate în Convenția de la Bonn, iar 6 specii sunt amenințate la nivel global. În timpul migrației și iernii, situl este important pentru următoarele specii: gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis), rața roșie (Aythya nyroca), gârlița mică (Anser erythropus), pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), piciorongul (Himantopus himantopus), lopătarul (Platalea leucorodia), stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax), uliganul pescar (Pandion haliaetus), fluierarul de mlaștină (Tringa glareola), pelicanul creț (Pelecanus crispus), ferestrașul mic (Mergus albellus), cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus), bătăușul (Philomachus pugnax), țigănușul (Plegadis falcinellus), gârlița mare (Anser albifrons).

Ameninţări pentru aria proteată

În această zonă, principala amenințare pentru șoimii dunăreni, dar și pentru alte specii  o reprezintă riscul de electrocutare din cauza rețelei electrice de medie tensiune, care traversează granița sitului.