Svishtovsko-Belenska Nizina

default

Descriere

map
Această arie protejată se află în nordul Bulgariei, la sud de Insula Belene de pe Dunăre, între orașele Belene și Svishtov. Limita nordică este Dunărea, cea sudică - drumul și calea ferată Svishtov - Belene, cea estică - zona industrială Svishtov, iar la vest limita sa se află la nord-vest de satul Dekov. Este o zonă de luncă, în trecut inundată periodic de Dunăre, ceea ce ducea la formarea unui complex natural de zone umede bogate în floră și faună. Zona a fost transformată în terenuri agricole cu vegetație ierboasă seminaturală, arbuști și grupuri izolate de copaci și perdele forestiere, intersectate cu o rețea de canale de drenaj. Mlaștina Kaykusha ocupă partea de sud-vest a acestei arii protejate (sursa: Arii de Importanță Avifaunistică și situri Natura 2000 în Bulgaria, Kostadinova și Gramatikov, 2007).

Deși 68% din suprafața ariei protejate se află în Parcul Natural Persina, conservarea naturii și cercetarea sunt principalele acțiuni umane desfășurate doar în zonele strict protejate care reprezintă 4% din teritoriul ei. Principala utilizare a terenului este agricultura. Vânătoarea este permisă pe toată suprafața sitului.
 

Specii de pasari prezente in aria protejata

Aria naturală protejată Svishtovsko-Belenska Nizina este importantă pentru 32 de specii de păsări, dintre care 16 sunt de interes european pentru conservare (SPEC) (conform Păsările în Europa și starea lor de conservare, BirdLife International, 2004), 2 dintre ele sunt enumerate în categoria SPEC 1, fiind amenințate la nivel global, alte 4 în categoria SPEC 2 și 10 în categoria SPEC 3, specii amenințate în Europa. Acest sit Natura 2000 oferă habitate adecvate pentru 10 specii incluse în Anexa I la Directiva Păsări și care necesită măsuri speciale de conservare.
     
Svishtovsko-Belenska Nizina a fost teritoriu de cuibărit al șoimului dunărean (Falco cherrug), în prezent specia fiind înregistrată în zonă doar în timpul migrației și iernării.
     
Situl este o zonă de tranzit important pentru stolurile de gâște, în principal gârlițe (Anser albifrons) și gâște cu gât roșu (Branta ruficollis), în drum spre cartierele de iernare permanente. Păsările stau în regiune aproximativ o lună, hrănindu-se mai ales pe terenurile agricole. Evaluări naționale la scară largă ale gâștelor care iernează în această parte a Europei, efectuate în 2011 și 2012 au confirmat importanța mare a acestui SPA pentru gâște în timpul iernii, înregistrându-se  peste 70.000 de gârlițe și 800 de gâște cu gât roșu care se hrăneau în aceasta arie naturală. Acest lucru a confirmat că Svishtovsko-Belenska Nizina este una dintre cele mai importante zone de hrănire pentru gâște de-a lungul părții bulgare a Dunării.
 

Заплахи

  • Човешки дейности
    Влажните зони са чувствителни към човешките дейности, свързани с управлението на водите. Водният режим на заливните гори е нарушен и това се смята за основна заплаха за нормалното им функциониране като екосистеми. Интензивното развитие на туризма и разрастването на селищата предизвиква фрагментиране, влошаване и загуба на местообитания основно в крайбрежната зона, но също и на пасища.
  • Ветроенергийни паркове
    Регионът е чувствителен към плановете за създаване на ветроенергийни паркове. Това може да затрудни свободното придвижване и достъпа на птиците до подходящи местообитания.
  • Пожари и залесяване
    Горите са заплашени от интенизвните горски дейности, а горенето и естествените пожари засягат качеството и състава на гнездовите територии и създават безпокойство за гнездящите птици. Тревистите местообитания са уязвими към запустяване и превръщане в обработваема земя и залесяване.