default

Desrciere

map
Zona se suprapune cu regiunea geografică Ludogorie, dar acoperă și părți din vestul Dobrogei. Această arie naturală protejată se află în nord-estul Bulgariei. Include teritoriile a 14 municipalități din districtele Ruse, Silistra și Razgrad.

Relieful este o combinație de deal și câmpie, cu forme tipice de albii secate, asemănătoare canioanelor, suprafețe de loess și câmpuri carstice. Jumătate zonă este ocupată de păduri de foioase, iar cealaltă jumătate – de terenuri agricole și în mică parte de pășuni. Pădurile sunt mixte – tei (Tilia tomentosa), combinat cu carpen (Carpinus betulus) sau cer (Quercus cerris), pe alocuri cu Quercus dalechampii și jugastru (Acer campestre). 

Există, de asemenea, terenuri mari acoperite de plantații artificiale de salcâm (Robinia pseudoacacia). Asociațiile ierboae sunt xeroterme, dominate de Dichantium ischaemum, Poa bulbosa, Poa concinna, Chrysopogon gryllus și speciile efemere sau mezoterme din jurul localităților.

Specii de păsări prezente în aria protejată

SPA sprijină 115 specii de păsări, în principal cuibăritoare, dintre care 31 sunt enumerate în Cartea Roșie a Bulgariei. Zona oferă habitate adecvate pentru 31 de specii, incluse în Anexa 2 a Legii privind biodiversitatea, care necesită măsuri speciale de conservare, dintre care 29 sunt enumerate și în Anexa I a Directivei Păsări.

Studiile efectuate în cadrul proiectului LIFE09NAT/HU/000384 „Conservarea Falco cherrug în nord-estul Bulgariei, Ungaria, România și Slovacia” au confirmat o pereche cuibăritoare foarte probabilă în acest SPA, care ar putea defini zona ca una dintre cele mai potrivite pentru refacerea naturală a speciei, din Bulgaria. Studiile dedicate din perioada 2008-2013 au confirmat că zona este un loc important de migrare și odihnă pentru șoimul dunăren, dar și pentru numeroase alte specii de răpitoare. Un șoim echipat cu emițător în Ungaria, monitorizat prin satelit, a fost observat aproximativ 3 luni în zonă, înainte de a fi fi găsit mort în urma electrocutării.

SPA Ludogorie este, de asemenea, unul dintre cele mai importante situri din țară pentru conservarea unui grup de alte 8 specii care cuibăresc aici – gaia neagră, șorecarul încălțat, călifarul roșu, ciocârlia de pădure, presura de grădină, caprimulgul, dumbrăveanca și sfrânciocul cu frunte neagră.

Cele mai multe dintre aceste specii preferă habitatele aflate la granița dintre pădure și zonele deschise sau habitatele mozaicate. O mulțime de păsări de pradă cuibăresc în Ludogorie în număr considerabil, alegând pădurile și văile stâncoase ale râurilor secate pentru cuibărit și pajiștile și terenurile arabile pentru hrănire.

Ameninţări pentru aria proteată

Deranjul
Zona este sensibilă la activitățile umane care deranjează păsările, în special a celor care cuibăresc pe stânci – cățărare pe stânci, parapantă, vânătoare ilegală de comori, activități turistice în timpul sezonului de reproducere, precum și la braconaj.
Exploatările forestiere intensive în vecinătatea teritoriilor de cuibărit, precum și tăierile ilegale afectează calitatea și structura habitatelor forestiere și deranjează păsările în timpul sezonului de reproducere.
Incendiile
Pajiștile uscate sunt deosebit de vulnerabile la incendii, atât arderea naturală, cât și artificială a pășunilor.
Agricultura intensivă
Agricultura intensivă cu utilizarea pesticidelor, insecticidelor și chiar a otrăvii are un impact negativ direct asupra păsărilor și asupra surselor lor de hrană. Reducerea pășunatului, urmată de invadarea păsunilor de arbori și arbuști, precum și transformarea pășunilor în terenuri arabile provoacă pierderea habitatelor de pajiște pentru păsări.