Harsovska reka

default

Desrciere

map
Situl este situat în albia stâncoasă uscată a râului Harsovska Reka, în Dobrogea, la sud-est de orașul Silistra. La nord ajunge în satul Voynovo, la sud – satul Bezmer, acoperind albia uscată la est de satul Prusanovo, până în satul Sredishte.

Este o vale uscată a râului, unde apele dispar în terenul carstic. O parte considerabilă a văii, în principal vârfurile dealurilor,  este acoperită de păduri primare de cer (Quercus cerris), pe alocuri amestecate cu stejar pufos (Quercus pubescens) și Quercus virgiliana. Albia râului este acoperită cu păduri mixte de carpen (Carpinus betulus) și jugastru (Acer campestre), unele păduri secundare și arbuști de cărpiniță (Carpinus orientalis), precum și plantații artificiale de plop.

Luncile de-a lungul albiei sunt acoperite de pajisti xeroterme, dominate de Dichantium ischaemum, Poa bulbosa etc. și, mai rar, de vegetatie mezo-xerotermă. În multe locuri de-a lungul albiei râului există roci joase și masive stâncoase, care în extremitățile sudice și nordice ale zonei se ridică la 60-70 m. Loturi agricole înconjoară albiile râurilor.
 

Specii de păsări prezente în aria protejată


SPA Harsovska Reka asigură condiții propice pentru 109 specii de păsări, dintre care 28 sunt enumerate în Cartea Roșie a Bulgariei. Zona oferă habitate adecvate pentru 31 de specii incluse în Anexa 2 a Legii privind biodiversitatea, care necesită măsuri speciale de conservare, dintre care 30 sunt enumerate și în Anexa I a Directivei Păsări.

Studiile dedicate din perioada 2008–2013 au confirmat că zona este un loc important de migrare și odihnă pentru șoimul dunărean și unul dintre siturile în care specia ar putea încă să cuibărească, în Bulgaria. Prin proiectul LIFE09NAT/HU/000384 s-a observat că SPA Harsovska Reka are suficiente resurse de hrană pentru șoimul dunărean și este una dintre zonele importante de popas și migrație pentru juvenili.

Albia uscată a râului Harsovska este unul dintre cele mai importante situri din țară pentru acvila țipătoare mică. Cel puțin 5-7 perechi de acvilă țipătoare mică cuibăresc aici. Această arie naturală este, de asemenea, unul dintre cele mai importante situri din țară pentru călifarul roșu, vrabia negricioasă, gaia neagră și șorecarul mare, aceste specii cuibărind aici în  număr considerabil.

O combinație de specii, tipice pentru habitatele deschise și de tranziție, cu populații cuibăritoare semnificative, este, de asemenea, prezentă în Harsovska Reka – presura de grădină, dumbrăveanca, ciocârlia de pădure, fâsa de câmp, vânturelul roșu și sfrânciocul cu frunte neagră. Cu mulți ani în urmă, vulturii suri și acvilele de munte erau prezențe obișnuite  în  regiune.

Păsările care zboară planat folosesc valea uscată a Harsovska Reka drept coridor de migrație, parte a rutei de migrație Via Pontica. Zona este un loc important de migrare și odihnă, la fel ca și SPA-urile învecinate  – Ludogorie și Suha reka.

În ciuda faptului că nu au fost efectuate studii complete asupra migrației în zonă, se știe că pe aici trec berzele albe, precum și răpitoarele, în principal acvile țipătoare mici, dar și specii amenințate la nivel global ca eretele alb și acvila țipătoare mare. 

Ameninţări pentru aria proteată

Deranjul
Situl este sensibil la activitățile umane care deranjează păsările, în special a celor care cuibăresc pe stânci – alpinism, zbor cu parapanta sau deltaplanul, vânătoare de comori, activități turistice în perioada de cuibărit.
Activitățile forestiere intensive în vecinătatea teritoriilor de cuibărit, precum și tăierile ilegale afectează structura și calitatea habitatelor forestiere și deranjează păsările în timpul sezonului de cuibărit.
Braconajul
Păsările răpitoare diurne și nocturne sunt supuse împușcării ilegale pentru trofee. O altă amenințare la adresa păsărilor este jefuirea cuiburilor.
Agricultura intensivă
Agricultura intensivă, prin utilizarea pesticidelor, îngrășămintelor și insecticidelor și chiar a otrăvii, afectează direct păsările sau sursa lor de hrană. Una dintre amenințările la adresa păsărilor din zonă este dezvoltarea parcurilor eoliene – 74 de astfel de parcuri sunt planificate a fi construite în jurul SPA.