default

Desrciere

map
SPA Bilo se află în Dobrogea și pe întregul sit există o singură așezare - satul Bilo (aproximativ 100 de locuitori) aflat în declin. Este un complex de părți mari de teren agricol (folosit în principal pentru cereale), pe majoritatea granițelor cărora se află perdele forestiere plantate în anii ’50 ai secolului XX. Între unele zone sunt adâncituri de teren care nu sunt cultivate.

Specii de păsări prezente în aria protejată

Zona oferă habitate adecvate pentru cel puțin 42 de specii de păsări, dintre care 23 sunt incluse în Anexa 2 a Legii privind biodiversitatea și Anexa I a Directivei Păsări, specii care necesită măsuri speciale de conservare.

Aria naturală protejată Bilo este cunoscută ca teritoriu de hrănire pentru șoimul dunărean, inclusiv în timpul sezonului de cuibărire. Studiile țintite din perioada 2008 - 2013 au confirmat că este o zonă importantă de migrare și de staționare pentru această specie. Reducerea mortalității în rândul puilor este de importanță pentru stabilitatea populației europene în ansamblu și are un potențial semnificativ pentru refacerea naturală a populației cuibăritoare a șoimului dunărean din nord-estul Bulgariei.

Bilo este, de asemenea, una dintre cele mai importante zone de hrănire pentru gâștele care iernează în această parte a Europei. Stolurile găsesc adăpost pe lacurile de coastă învecinate - Durankulashko și Shablensko. Împreună cu gârlița mare (Anser albifrons), aici iernează timp de două luni pe an (ianuarie și februarie), în numere semnificative, gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis), specie amenințată la nivel global.  Printre numeroasele stoluri de gâște se întâlnesc în mod regulat și gârlițe mici (Anser erytrhopus), specie amenințată la nivel global, și lebede de iarnă (Cygnus cygnus), precum și alte păsări de apă.

SPA Bilo este situat pe a doua cale de migrație ca mărime din Europa - Via Pontica, pe unde de două ori pe an trec păsările de apă, răpitoarele și paseriformele din locurile lor de cuibărit din Europa de est, către locurile de iernat din Africa și în sens invers.

Ameninţări pentru aria proteată

Activitățile agricole
Utilizarea pesticidelor și a substanțelor chimice în SPA și pe terenurile arabile din jur are un impact negativ direct asupra păsărilor, asupra surselor de hrană și asupra habitatelor de hrănire pentru majoritatea speciilor de păsări de aici, inclusiv pentru șoimul dunărean.
Deranjul
Activitățile forestiere din vecinătatea teritoriilor de cuibărit deranjează păsările în timpul sezonului de reproducere.