default

Desrciere

map
Situl acoperă valea Suha Reka și albiile uscate adiacente ale râurilor, stâncile și crestele stâncoase. Este situat în Dobrogea, la nord de orașul Dobrich, și acoperă secțiunea de la satul Karapelit, la sud, până la satul Kranovo, la nord. Râul dispare aproape în întregime în terenul carstic. Între satele Efreytor Bakalovo și Brestnitsa formează un lac de acumulare de aproximativ 7-8 km lungime.

Dealurile de-a lungul albiei râului sunt acoperite cu păduri de stejar, mai rar doar din cer (Quercus cerris) și, mai des, păduri mixte de cer (Quercus cerris) și cărpiniță (Carpinus orientalis), pe alocuri în combinație cu mojdrean (Fraxinus ornus). Zonele deschise din jurul văii sunt ocupate de terenuri agricole și pășuni, acoperite de asociații de ierboase xeroteme, cu predominanța Dichantium ischaemum, Poa bulbosa etc. și, mai rar, vegetașie ierboasă mezo-xerotermă.

Lacul este mărginit de specii hidrofile, iar luciul de apă este acoperit pe alocuri de lintiță (Lemna minor) și petice de Ceratophyllum spp. Stâncile și crestele stâncoase sunt în principal calcaroase, cu înălțimea medie de aproximativ 20 m și numeroase nișe, cornișe și mici peșteri.
 

Specii de păsări prezente în aria protejată

Suha reka asigură condiții propice pentru 193 de specii de păsări, dintre care 58 sunt enumerate în Cartea Roșie a Bulgariei. Zona oferă habitate adecvate pentru 72 de specii, incluse în Anexa 2 a Legii privind biodiversitatea, care necesită măsuri speciale de conservare, dintre care 66 sunt de asemenea enumerate în Anexa I a Directivei Păsări.

Situl este una dintre principalele zone în care în trecut cuibărea șoimul dunărean în Bulgaria. Un număr semnificativ de exemplare migratoare (până la 15) au fost reînregistrate în acest sit în ultimii ani. Studiile dedicate din perioada 2008-2013 au confirmat că zona este un loc important de migrare și staționare pentru șoimul dunărean și pentru alte specii de răpitoare. Evaluarea sitului în cadrul proiectului LIFE09NAT/HU/000384 a declarat SPA Suha Reka drept una dintre cele mai importante zone din țară pentru recolonizarea naturală a speciei Falco cherrug. Studiile de migrație dedicate, relaționate cu dezvoltarea potențială a parcurilor eoliene confirmă, de asemenea, prezența regulată a șoimilor dunăreni în migrație în SPA Suha Reka.

Aria naturală protejată este, de asemenea, una dintre cele mai importante zone din țară pentru călifarul roșu, șorecarul mare, buhă, loc în care aceste specii cuibăresc în numere semnificative. În zonă sunt prezente o serie de specii tipice pentru habitatele deschise și de tranziție, cu populații cuibăritoare semnificative: presura de grădină, dumbrăveanca, ciocârlia de stol, ciocârlia de pădure, fâsa de câmp, pasărea ogorului, silvia porumbacă, sfrânciocul roșiatic și sfrânciocul cu frunte neagră.

Suha Reka este unul dintre cele mai importante coridoare de migrație pentru păsările din Dobrogea și un loc de migrare tipic pentru berze și păsări de pradă pe ruta de migrație Via Pontica. Peste 37.000 de berze și 5.000 de păsări răpitoare trec prin zonă în fiecare an în timpul migrației de toamnă. Unele dintre păsări continuă zborul către Valea râului Provadiyska, iar unele dintre păsări continuă către valea râului Batova. Situl este una dintre cele mai importante zone de odihnă pentru vânturei de seară aflați în migrație. 

Ameninţări pentru aria proteată

Deranjul
Zona este sensibilă la activitățile umane care deranjează păsările, în a celor care cuibăresc pe stânci - alpinism, vânătoare ilegală de comori, activități turistice în perioada de reproducere. Braconajul provoacă, de asemenea, deranj păsărilor. Activitățile forestiere intensive în vecinătatea teritoriilor de cuibărit, precum și tăierile ilegale afectează compoziția și calitatea habitatelor forestiere și deranjează păsările în timpul sezonului de cuibărit.
Agricultura intensivă
Agricultura din zonele învecinate sitului este intensivă, cu utilizarea pesticidelor, insecticidelor și chiar a otrăvii, ceea ce afectează direct păsările sau sursele lor de hrană. Pajiștile sunt amenințate de ararea lor și transformarea în terenuri cultivabile, precum și de îndepărtarea intensivă a arbuștilor și copacilor.
Parcurile eoliene
Una dintre amenințările potențiale, atât pentru habitate, cât și pentru păsări este dezvoltarea parcurilor de turbine eoliene.