Besaparski ridove

default

Desrciere

map
Dealurile Besaparski sunt situate la capătul de sud-vest al Câmpiei Tracice, lângă orașul Pazardzhik, la poalele Muntelui Rodopi. Include crestele joase si zonele deschise adiacente, ajungând la drumul spre Peshtera la vest și râul Vucha la est. Limita sa de nord este râul Maritza, iar limita sudică trece prin terenurile satelor Radilovo, Byaga, Kozarskoto și ajunge în orașul Krichim. Zona include și iazurile cu pești de lângă satul Trivodițși. Dealurile Besaparski sunt dealuri de calcar fără copaci. Altitudinea medie este de 350 m, ar cea maximă de 536 m. Aproximativ 90% din suprafață este ocupată de asociații de iarbă uscată calcifilă și xerofilă și de terenuri agricole, precum și de terenuri cu arbuști specifici zonei temperate. Cele mai răspândite comunități de pășuni de pe teritoriul Dealurilor Besaparski sunt cele ale speciei Dichantium ischaemum datorită faptului că specia este foarte rezistentă la pășunat, călcare și mai ales eroziune. Există petice izolate de păduri de foioase și mixte. Arbuștii și copacii nu prea înalți ocupă o mică parte din teritoriu. Dealurile Besaparski sunt dealuri calcaroase cu o floră caracteristică, ceea ce le definește importanța ca refugiu de specii rare, endemice și relicte. O specie endemică locală, Gypsophila tekirae, apare pe creste. Dintre mamifere, popândăul (Spermophillus citellus) merită o atenție deosebită, deoarece este prada principală a păsărilor răpitoare diurne, dintre care unele sunt foarte rare și amenințate.

Specii de păsări prezente în aria protejată

Dealurile Besaparski asigură condiții propice pentru 86 de specii de păsări cuibăritoare, dintre care 20 sunt enumerate în Cartea Roșie a Bulgariei. Dintre păsările care se găsesc aici, 43 de specii sunt de interes european pentru conservare (SPEC), 2 dintre ele fiind enumerate în categoria SPEC 1, amenințate la nivel global, 12 în SPEC 2 și 29 în SPEC 3, ca specii amenințate în Europa. Zona oferă habitate adecvate pentru 25 de specii incluse în Anexa 2 a Legii privind biodiversitatea, care necesită măsuri speciale de conservare, dintre care 22 sunt enumerate și în Anexa I a Directivei Păsări. Dealurile Besaparski sunt de importanță globală pentru conservarea acvilei de câmp (Aquila heliaca), amenințată la nivel global, și unul dintre cele mai valoroase situri pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește cuibăritul fâsei de câmp (Anthus campestris), șorecarului mare (Buteo rufinus) și ciocârliei de bărăgan (Melanocorypha calandra).

Șoimul dunărean (Falco cherrug), care obișnuia să cuibărescă aici, este observat în mod regulat în SPA. Studiile dedicate confirmă, de asemenea, prezența regulată a șoimilor dunăreni în timpul migrației și în timpul sezonului de reproducere în SPA în perioada 2009 - 2013. SPA Besaparski Hills este una dintre cele mai potrivite și importante zone pentru șoimul dunărean din Câmpia Tracică.

Deoarece zona este bogată în hrană, găzduiește și populații semnificative de exemplare cuibăritoare ale altor specii de păsări răpitoare, cum ar fi acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), șerparul (Circaetus gallicus), acvila de munte (Aquila chrysaetos), șoimul călător (Falco peregrinus) etc. Aici cuibăresc în numere reprezentative și specii tipice pentru pajiștile uscate – pasărea ogorului (Burchinus oedicnemus), ciocârlia de stol (Calandrella brachydatyla) etc.

Ameninţări pentru aria proteată

Deranjul

Deranjul păsărilor este cauzat de zborul cu parapanta și cu deltaplanul, dar și de traficul off-road al autovehiculelor.

Activitățile umane
Problema majoră care provoacă deteriorarea și pierderea habitatelor valoroase este transformarea continuă a pășunilor și pajiștilor în vii și teren arabil.
Braconajul
Amenințările directe la adresa păsărilor sunt cauzate de braconaj (jefuirea cuiburilor de pui și ouă, împușcarea răpitoarelor).