Rezultatele monitorizărilor în teren din cadrul proiectului Șoimul Dunărean au fost prezentate la a XIV-a Întâlnire Anuală de Monitoring de la Cluj-Napoca, România

Dec. 22, 2023
Cluj-N
În 11 noiembrie 2023 s-a desfășurat la Cluj a XIV-a Întâlnire Anuală de Monitoring. După o întrerupere de doi ani, evenimentul organizat de către Societatea Ornitologică Română în parteneriat cu Grupul Milvus, a revenit în orașul în care a luat naștere această tradiție.

Întâlnirea oferă un cadru în care cei ce activează în domeniul monitorizării ornitofaunei pot să își prezinte rezultatele obținute, să facă schimb de idei sau chiar să convingă auditoriul să ia parte în programele de monitorizare. Însă nu au fost prezente doar proiectele ornitologice, specialiști entomologi și herpetologi au conferit diversitate prin prezentarea unor programe de monitorizare ce se desfășoară la noi în țară.

Evenimentul, găzduit de Facultatea de Biologie și Geologie a Universității Babeș-Bolyai, s-a bucurat de succes, aproximativ 150 de persoane luând parte la sesiunea de comunicări.

Seria de comunicări a fost deschisă programul de Monitorizare a Păsărilor Comune (gazda tradițională a evenimentului), cu prezentarea situației la zi speciilor de păsări comune din România, rezultate obținute în cei 17 ani de derulare a acestui program. Nota internațională a evenimentului a fost adusă de prezentarea programului similar din Republica Moldova, început în urmă cu 2 ani.

De la colegii noștri am aflat mai multe despre situația șoimului dunărean în sudul României, precum și despre necesitățile de habitat ce influențează procesul de selecție a locului de cuibărit la această specie emblematică.

Alte programe de monitorizare au oferit informații la zi referitoare la statutul populațional al speciilor țintă (fie din programe naționale, precum speciile de păsări nocturne și vânturelul de seară, fie din programe locale, precum zona Munților Făgăraș). Alte grupe taxonomice au oferit diversitate evenimentului prin prezentarea rezultatelor din programe de monitorizare generice (speciile de fluturi de zi) sau specifice (precum monitorizarea speciilor de călugărițe sau a viperei de fâneață.

Inelarea păsărilor a ocupat un loc aparte în cadrul întâlnirii, programele de inelare (Observatorul Ornitologic Agigea, Grindul Chituc, Sacalin și inelarea pescărușilor de talie mare din estul României) oferind rezultatele ultimilor ani din activitatea continuă desfășurată.

Programul a fost încheiat, ca de obicei, cu trecerea în revistă a prezenței speciilor rare de păsări din ultimii ani de pe teritoriul țării, inclusiv semnalarea unor specii pentru prima dată în fauna României – evenimente care stârnesc ocazional un entuziasm justificat în cazul iubitorilor de păsări.

Toate rezultatele prezentate nu ar fi fost posibile fără ajutorul neprețuit și constant al sutelor de voluntari, ce iau parte în diferitele programe de monitorizare. Monitorizarea necesită un efort constant și continuu și este singurul mod prin care putem ține sub observație starea populațiilor speciilor studiate. Fără cele câteva sute de entuziaști care să se implice în colectarea datelor, nu am putea avea o imagine clară referitoare la statutul speciilor și evoluția lor în timp, informații absolut necesare în domeniul conservării biodiversității.Fotografii: SOR