Asigurarea refacerii populației șoimului dunărean, un nou proiect LIFE dedicat acestei specii amenințate de șoim, în Bulgaria și sudul României

Jan. 05, 2022
Saker ro
O echipă de experți din diferite domenii își unește forțele pentru a sprijini refacerea populației celei mai rare specii de șoim din Bulgaria și România, șoimul dunărean, și restaurarea habitatelor cheie pentru această specie din Bulgaria și sudul României. Proiectul Life for Falcons a debutat la sfârșitul anului 2021 și este un parteneriat internațional între BSPB and Green Balkans, Institutul pentru Biodiversitate și Cercetarea Ecosistemelor din cadrul Academiei Bulgare de Științe, Societatea Ornitologică Română, Uniunea Vânătorilor și Pescarilor din Bulgaria, Fundația Habitat și Universitatea din Tübingen. 

Scopul principal al proiectului este asigurarea creșterii populației șoimului dunărean, conform planurilor de acțiune naționale și internaționale pentru specie. Prin abordări inovatoare și aplicarea celor mai potrivite practici din domeniul conservării, specialiștii vor crea locuri sigure în habitate adecvate pentru cuibărirea șoimilor dunăreni, precum și în locurile de odihnă și în cartierele de iernare preferate de exemplarele din populațiile mai numeroase provenite din alte arealuri ale speciei. 


© Dimitar Gradinarov

Specia a fost relativ comună în Bulgaria și sudul României, dar după anii 1950 populația a scăzut rapid ca urmare a diferitelor amenințări – împușcare, jefuirea cuiburilor, braconaj, otrăvire și electrocutare. În sudul României există astăzi doar câteva zone de cuibărit, în timp ce în Bulgaria există numai o pereche cuibăritoare confirmată, exemplarele fiind eliberate în natură ca parte a programului de repopulare al Wildlife Rescue Breeding Center din Stara Zagora.


Principalele domenii în care activează echipa de experți sunt:

  • Atenuarea principalelor amenințări pentru specie în zone importante. Printre principalele amenințări se numără braconajul, otrăvirea intenționată sau otrăvirea ca urmare a utilizării excesive sau greșite a pesticidelor, jefuirea cuiburilor, mortalitatea cauzată de electrocutări. Intenționăm să izolăm linii electrice periculoase, să protejăm cuiburile și să amplasăm cuiburi artificiale în locuri sigure pentru șoimi, colaborând cu instituțiile cu atribuții în domeniu, cu columbofilii, vânătorii, fermierii și alți stakeholderi..
  • Îmbunătățirea resurselor de hrană în zone importante pentru șoimul dunărean prin menținerea în condiții bune a habitatelor, protejarea coloniilor de popândăi existente, salvarea coloniilor de popândăi aflate în pericol, proiecte pilot pentru reproducerea și reintroducerea hamsterului dobrogean în habitate noi, adecvate, construirea de hulubării etc.
  • Îmbunătățirea condițiilor de cuibărire pentru șoimul dunărean prin amplasarea de platforme pentru cuibărit și plantarea de speciilor de arbori din flora spontană locală.
  • Îmbunătățirea semnificativă a gradului de conștientizare, înțelegere și a capacității de suport a stakeholderilor cheie pentru obținerea de rezultate durabile. Crearea unei rețele de susținători locali.
  • Împărtășirea experienței acumulate și a celor mai bune practici în refacerea populației de șoimi dunăreni și a mamiferelor pradă – popândăul și hamsterul dobrogean, precum și a habitatelor acestora.

Activitățile proiectului se vor desfășura în 28 de situri Natura 2000 din Bulgaria și sudul României și vor susține îmbunătățirea habitatelor din aceste zone, precum și conservarea altor specii care trăiesc acolo și se confruntă cu aceleași amenințări


Pe site-ul proiectului sunt făcute publice toate știrile și activitățile din cadrul proiectului.

Proiectul LIFE for Falcons (LIFE20 NAT/BG/001162)  este finanțat prin Programul LIFE al Uniunii Europene.