Уебсайтът на проекта – Save Raptors.org – е активен онлайн

Май 11, 2022
Уебсайт

Уебсайтът на проекта „Живот за сокола“ е готов и вече активен онлайн. Триезичният сайт ще бъде основното хранилище на всичко, свързанo с проекта, неговите дейности и постижения. 
 

Какво ще откриете в сайта

Секцията Новини е мястото, където ще намирате периодично актуална информация за дейности, събития и постижения.

Информационните секции в уебсайта включват разделите за Ловен сокол, Дребни бозайници и Защитени зони. В тях ще намерите информация за съответните видове, както и за защитените зони, в които ще реализираме нашите дейности. 

В секция Дейности може да се запознаете подробно с различните изследователски, природозащитни и информационни дейности.

Освен това сме подготвили и секция За изтегляне, в която ще публикуваме различни отчети, помагала, стратегии и документи.

Видео и фото галериите обединяват снимковия и видеоматериал, презентации и записи на срещи.


 
С напредването на работата ни ще включим и още две секции, посветени на конференцията за ловния сокол, която предстои да се проведе, и на резултатите от проекта.

В момента английската секция на уебсайта е напълно готова, а в идните седмици ще добавяме още информация на румънски и български.


Може да последвате фейсбук страницата ни Saveraptors, където ще обявяваме и допълненията, свързани със сайта, наред с всички останали новини.