Среща със застрашения лалугер в Деня на Натура 2000

Май 21, 2024
лалугери
Снимка: Ивайло Димитров

На 21 май отбелязваме деня на Натура 2000, която защитава над 30% от площта на България и е основа за опазването на много видове растения и животни. През 1979 г. е приета Директивата за птиците, а през 1992 и Директивата за местообитанията, които са базата, на която се развива мрежата от защитени територии.

През годините Натура 2000 е доказала своето значение за опазването на българската природа и благодарение на усилията на десетки еколози, граждани и организации.

Един от видовете, за чието опазване мрежата се грижи, е европейският лалугер. Използвахме Деня на Натура 2000, за да посетим с журналисти една от колониите му в близост до София и да се „срещнем“ с този дребен бозайник, чиято популация намалява в европейски мащаб, но значението му за опазването на редица видове редки хищни птици е от огромно значение.

Ловният сокол, от който днес в дивата природа на България има едва 3 двойки, отгледани и освободени от „Зелени Балкани“, е една от тези птици. Проектът „Живот за сокола“, който е посветен на опазване и възстановяване на ловния сокол, обръща особено внимание на състоянието на лалугера в страната, тъй като той съставлява основа на хранителната база за сокола и не само.
В околностите на Кремиковци, водени от доц. д-р Йордан Кошев от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Димитър Градинаров от БДЗП,  успяхме да наблюдаваме представители на местната колония, които се наслаждаваха на топлото време след поредицата дъждовни дни.

  

Снимки: БДЗП​​​​​​
 
Благодарим на журналистите, които се отзоваха на поканата ни, за да отразят тази важна тема!