Първи резултати от проучване на отношението на гълъбовъдите към хищните птици

Март 01, 2023
БДЗП
През изминалата 2022 г. БДЗП стартира проучване, за установяване на отношението на гълъбовъдите към хищните птици и идентифициране на добри практики за ограничаване на нападенията над спортни гълъби. БДЗП установи сътрудничество с четири клуба за спортни гълъби в страната, които тестваха методи за намаляване на загубите от хищни птици, както и за установяване на други причини за смъртност на гълъбите. Сред членовете бяха разпространени 60 цветни спрея за маркиране на гълъбите и тестване на тяхната ефективност. Със специални GPS пръстени бяха маркирани 26 гълъба по време на 7 състезания. По този начин бяха установени основните маршрути, които използват гълъбите по време на състезания и идентифицирани места с повишен риск за сблъсък с електропроводи или атаки от хищни птици. 

С помощта на онлайн въпросник събрахме информация от гълъбовъди от цялата страна за причините за смъртност при гълъбите, загубите причинени от хищни птици и възможните решения за намаляването им. Призоваваме повече гълъбовъди да попълнят въпросника, резултатите от който ще  бъдат използвани за разработване на ръководство с добри практики за отглеждане на гълъби и минимизиране на щетите от хищни птици с цел намаляване на загубите за гълъбовъдите. Въпросникът е напълно анонимен и може да бъде попълнен на този линкПроучването ще продължи и през 2023 г. Резултати от проучването, проведено през 2022 г. може да прочетете тук.

Всички видове хищни птици в България са защитени от Закона за биологичното разнообразие и тяхното преследване или унищожаване са строго забранени! Сред основните причини за неблагоприятния природозащитен статус на хищните птици, сред които е и ловният сокол, е незаконното убиване. Хищните птици играят незаменима роля в природните екосистеми и тяхното унищожаване нанася сериозни вреди за нормалното протичане на процесите в природата.