Проектът "Живот за сокола" взе участие в 30-ия юбилей на Европейските дни на птиците

Окт. 04, 2022
БДЗП-ЕДП
Екипът на проекта "Живот за сокола" от Българското дружество за защита на птиците взе участие в Европейските дни на птиците, което се организира ежегодно от BirdLife International и партньорите му в Европа и Централна Азия.

Повече от 30 души участваха в обиколките за наблюдения на птици, които започваха от Статуята на големия синигер в Южния парк на София и научиха много нови неща за застрашените и мигриращи видове птици.

Докато участниците в обиколките изследваха алеите на парка, екипът ни разказваше на хората, които се спираха на инфоточката, за ловния сокол и работата по опазването му, както и за други застрашени видове.

Европейските дни на птиците са най-голямото събитие за наблюдение на птици, в което тази година взеха участие над 19 000 души. На над 750 организирани събития бяха наблюдавани повече от 4,6 милиона птици по време на ежегодната им миграция. Тази година Европейските дни на птиците се организират за 30-и път. Тяхната основна цел е да  повиши интереса и познанията за опасностите по време на ежегодната миграция на птиците, както и за усилията за опазване на видовете и техните местообитания.