Проектът "Живот за сокола" отбеляза Световния ден на мигриращите птици в Зоологическа градина-София

Окт. 11, 2022
СДМП 2022
Екипът на проекта "Живот за сокола" от Българското дружество за защита на птиците отбеляза Световния ден на мигриращите птици на 8 октомври съвместно със Зоологическа градина-София. Фокус на събитието бяха две емблематични световно застрашени птици – египетският лешояд и ловният сокол.

На организирания до волиерите на египетския лешояд информационен пункт посетителите можеха да научат повече за двата вида от експертите ни и да направят дарение за дейностите за подсилване на дивите популации на египетския лешояд. 
На двете лекции, организирани в 12 и 14 ч., разказахме по-подробно на посетителите за дейностите по опазването на застрашените видове и любопитни подробности за тях.

Световният ден на мигриращите птици е глобална кампания, която се провежда два пъти годишно. Основната ѝ цел да засили разбирането за необходимостта от опазване на мигриращите птици и техните местообитания. Тя акцентира върху опасностите, с които се сблъскват прелетните видове по пътя си през държави и континенти и дейностите, които десетки организации и доброволци по света полагат за тяхното съхраняване.
  

Тази година инициативата се проведе в рамките на два проекта: „Нова надежда за египетския лешояд“ LIFE16 NAT/BG/000874 и „Живот за сокола“ LIFE20 NAT/BG/001162.