Представяне на проект “Живот за сокола” на Средновековен фестивал “Бъдинъ”

Септ. 09, 2022
Бъдин
В края на август, по покана на община Видин екипът на Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ взе участие в Средновековен фестивал „Бъдинъ” , който се проведе на крепостта Баба Вида.

Проектът „Живот за сокола”, в който „Зелени Балкани“ е партньор, също бе част от програмата на фестивала. Пред събраното множество разказахме за това колко невероятни птици са ловните соколи, както и за нашата работа по завръщането на този изчезнал до преди няколко години вид от природата на България. По време на презентациите ни помагаха и някои от обитателите на Спасителния център – ловният сокол Ромео, керкенезът Владко и мишеловът Мишо.

Важна част от дискусията бе пояснението, че с развитието на екологията, като наука, страстта на човека да опитомява и подчинява ловните птици се трансформира в едно по-дълбоко разбиране за тяхната значимост като част от екоситемата и впоследствие  и до стремеж за тяхното опазване. Беше обърнато внимание на заплахите за вида в дивата природа, забраната на лова със соколи в България, както и законовите изисквания относно притежанието на птици.

Снимка: Зелени Балкани