Отбелязваме Международния ден на мигриращите птици на 14 октомври в София

Окт. 10, 2023
МДМП 2023
На 14 октомври от 9 до 16 ч. със събитие в Парк „Борисова градина“ (до Езерото с лилиите) екип на БДЗП от проекта "Живот за сокола" ще отбележи Международния ден на мигриращите птици.

Тази година темата, на която е посветен Денят, е водата и нейната роля в живота на птиците. Огромна част от мигриращите птици разчитат на водните екосистеми за храна и вода, за гнездене, но също и за да намират места за почивка по време на дългия път. За съжаление, в световен мащаб тези екосистеми са все по-застрашени, което поставя в опасност и мигриращите видове, които разчитат на тях. Все по-големите човешки нужди от вода, замърсяването и климатичните промени имат пряко въздействие върху достъпността до чиста вода и върху природозащитния статут на много мигриращи птици.

На 14 октомври от 9 до 16 ч. екипът ни с помощта на доброволци ще запознае желаещите да научат повече за чудото на миграцията и видовете мигриращи птици на събитие в Борисова градина до Езерото с лилиите. Обиколките за наблюдения на птици ще се проведат от 9,30, 11 и 12,30 ч. На щанда, подготвен от Дружеството, ще се събират дарения за кампанията „Земя под заКрила“, посветена на опазването на царския орел, ловния сокол и европейския лалугер.

Прекосяването на десетки хиляди километри от мигриращите птици е свързано не само с физически усилия, но и с преодоляването на свързаните с човека препятствия, като незаконен отстрел, промяна в местообитанията, безпокойство, токови удари, сблъсъци с електропреносната мрежа и с ветрогенератори и др. Създаването на благоприятни условия за безопасното осъществяване на този ежегоден подвиг е цел на многобройни проекти, изпълнявани от БДЗП и редица други неправителствени организации. Години наред работим заедно, за да създадем безопасен прелетен път на видове, като червеногушата гъска, египетския лешояд, малкия креслив орел и къдроглавия пеликан и др. Тези дейности допринасят и за опазването и съхраняването на видове като ловния сокол, белия щъркел, пчелояда и още много други, за които ще говорим по време на събитието ни на 14 октомври.

Каним всички любители на птиците и природата да отбележим заедно най-голямото събитие в живота на птиците. Както казва Антонио Гутерес, генерален секретар на ООН: „Докато пътуват из цялата планета и свързват хора, континенти и екосистеми, мигриращите птици укрепват духа ни и ни напомнят за природата… Международният ден на мигриращите птици е възможност да оценим тези видове и природните цикли на планетата, които са толкова важни за човешкото благосъстояние.“