Непознатите дребни бозайници представи екипът на проекта от ИБЕИ в Европейската нощ на учените

Окт. 06, 2022
Нощ на учените
На 1 октомври в рамките на Европейската нощ на учените, д-р Йордан Кошев от Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания представи непознатите дребни бозайници на посетителите на събитието. Като част от екипа на проекта „Живот за сокола“ д-р Кошев събира информация за колониите на европейски лалугер и добруджански хомяк в България. Опазването на тези два застрашени вида бозайници е от ключово значение за опазването и на ловния сокол.

Пред аудиторията д-р Кошев разказа повече за професията и работата на териолога – специалиста по дребни бозайници. Проучването и картирането на колонии на лалугера и добруджанския хомяк в България е една от основните задачи пред учените, за които може да допринесат и гражданите със своите наблюдения.

Европейският лалугер и добруджанският хомяк са видове, които са част от хранителната база на ловния сокол. Изчезналият на много места в Европа европейски лалугер в България е опазен благодарение на дългогодишните усилия на учени и природозащитници. Ендемичният вид добруджански хомяк се среща единствено в България и Южна Румъния и програмата за опазването му е една от пилотните дейности по проекта.


Снимки: БДЗП