Ловният сокол ще се състезава за званието "птица на годината" в Румъния

Ноем. 20, 2023
Птица на годината
От 2018 г. в края на всяка година Румънското орнитологично дружество призовава любителите на природата и птиците да гласуват за птица на годината. В тази кампания участие взимат широкоразпространени видове, които са по-малко или по-добре познати, но също и някои редки видове. Всеки от тях има на какво да ни научи.
Т
ази година участниците, които ще се борят за титлата Птица на 2024 г. са ловният сокол (Falco cherrug), червеногушата гъска (Branta ruficollis) и къдроглавия пеликан (Pelicanus crispus). Победителят ще стане част от членската карта на Дружеството.

Участниците в надпреварата не са избрани случайно. И трите вида са включени в националния и международния червен списък и заради техния уязвим статут са фокус в работата на РОД вече над 20 години. 

Ловният сокол е застрашен вид и е включен в Червения списък на Румъния. РОД е партньор в проекта „Живот за сокола“, който цели да подпомогне вида с прилагане на подходящи консервационни мерки. 

Червеногушата гъска е уязвим вид заради унищожаването на местообитанията по миграционния й път. Последният консервационен проект, посветен на вида, целеше да покрие напълни този маршрут и да се занимава едновременно с въпроси по опазването му в петте държави (Русия, Казахстан, Украйна, Румъния и България), в които ще се прилага Плана за действие за вида.

Къдгроглавият пеликан е също уязвим вид, за чието намаляване основната причина е загубата на местообитания, безпокойство и сблъсъци с електропреносната мрежа. Pelican Way of Life е третият проект, в който участват експертите от РОД и който включва дейности за намаляване на заплахите и за подобряване на местообитанията в 27 територии в Румъния, България, Гърция и Украйна.

Кампанията по избор на птица на годината започна на 15 ноември и ще продължи 4 седмици. През това време участниците ще могат да гласуват на фейсбук страницата на РОД в албума Птица на годината (Pasărea Anului 2024) – всяка реакция под снимка означава глас за съответния вид. Гласовете ще бъдат преброени на 8 декември, в края на деня, а победителят ще бъде обявен на 15 декември.