Завърши международната конференция за ловния сокол, организирана в рамките на проект „Живот за сокола“

Окт. 17, 2023
Конференция
В края на отминалата седмица в Стара Загора се проведе международна конференция за ловния сокол.
Тя бе организирана, като част от работата на "Зелени Балкани" и БДЗП по проект „Живот за сокола“, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.

В рамките на конференцията, присъстваха над 50 участника от различни страни, в това число България, Сърбия, Унгария, Румъния, Китай, Обединените арабски емирства и други.

На официалното откриване на конференцията присъстваха зам. кметът на Стара Загора господин Радостин Танев и проф. Галина Симеонова – представител на ръководството на Тракийски университет, Стара Загора.

В първите два дни от конференцията бяха направени над 30 презентации и 7 кръгли маси на различни теми – от пряка консервационна дейност за вида, през проучване и теренни дейности до генетични изследвания на отделните популации и сравнителни анализи на резултатите. С не малка доза гордост трябва да споменем, че две от презентациите бяха изнесени от студенти по ветеринарна медицина в Тракийския университет, доброволци на Зелени Балкани.

Третият ден от събитието бе предназначен за обход на терен. Първо гостите посетиха Спасителния център на Зелени Балкани. Там се запознаха с работата по завръщането на вида и разгледаха различните съоръжения с които Центърът разполага. След това отпътувахме за района на адаптационните волиери за освобождаване на младите ловни соколи.

За финал, от ръцете на някои от присъстващите на свобода отлетяха един белоопашат мишелов и един керкенез – птици преминали лечение в клиниката на Центъра.
Снимки: "Зелени Балкани"