„Живот за сокола” беше представен на семинар на ЛРС-Разград

Ноем. 23, 2022
БДЗП
Снимка: Димитър Градинаров

На 22 ноември ЛРС-Разград бе домакин на среща по повод представяне на проекта „Живот за сокола“. Първото представяне пред ловната общност преди месец в Стара
Загора предизвика огромен интерес.

НЛРС-СЛРБ, което е един от участниците в този проект със своите експерти Мария Кубадинска и Любомир Стефанов, получи покана за провеждането на втори семинар с представители на ловните сдружения от разградския регион –  ЛРС-Разград, ЛРС-Шумен, ЛРС-Завет, ЛРС-Попово и ЛРС-Кубрат. В залата присъстваха повече от 80 човека като представители на домакините наброяваха почти 60.

Първата част и представянето на дейностите по проекта премина стегнато и беше представена от участващите организации НЛРС-СЛРБ, БДЗП и Зелени Балкани, които както винаги бяха довели легендарния ловен сокол Ромео.Снимка: СЛРБ

По време на семинара бяха представени ключови заплахи за защитените видове и дивеча както и насоки за справяне с тях. Представена беше работата на БДЗП за борба с отровите и споделен ценен опит с ловците, също така проблемите свързани със интензивното земеделие и бракониерството. Зелени Балкани представиха трудностите свързани с възстановяването на ловния сокол чрез размножителна програма и реинтродукция.
Участниците бяха доста активни в последвалите дискусии, а с интересни факти и предложения пръв взе думата председателят на ЛРС-Шумен Стоян Стоянов, които е и член на УС на НЛРС-СЛРБ.


Снимка: СЛРБ

Неговото изказване предизвика активното участие на цялата аудитория и разговорите продължиха повече от час, като бяха пренесени в неформална обстановка до късно вечерта. За всичко това, разбира се, допринесе и отличната организация на домакините в лицето на председателя на ЛРС-Разград Пенчо Пенчев и счетоводителката Мария Митева.