Експерти от ИБЕИ посетиха развъдни центрове за голям хомяк

Юни 14, 2022
Теренно посещение
През май 2022 гл. ас. д-р Йордан Кошев и гл. ас. д-р Мария Качамакова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания посетиха развъдни центрове за голям хомяк (Cricetus cricetus) в Метелен, Германия и зоопарка "Гая" в Холандия. Целта беше да се запознаят от първа ръка с успешните методики за отглеждане, развъждане и разселване на този критично застрашен вид.

Посещението е във връзка с дейности по опазване на редки видове малки бозайници по проект "Живот за сокола", в рамките на който се предвижда през следващите години у нас да се изгради първия по рода си развъден център за добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni) – рядък ендемичен гризач, срещаш се само в Североизточна България и Югоизточна Румъния. Той има важна роля в екосистемата като плячка на световнозастрашени видове, един от които е и ловният сокол. Популациите му обаче намаляват, а до този момент няма никакъв натрупан опит в неговото отглеждане и развъждане на затворено.