Десетки ловци участваха в семинар за ловния сокол

Окт. 24, 2022
Семинар с ловците
Снимка: Димитър Градинаров

На 20 октомври НЛРС-СЛРБ организира семинар по повод реализиращия се в момента проект “Живот за сокола”.

На семинара присъстваха членове на ловно-рибарските сдружения от Стара Загора, Нова Загора, Дряново,Свищов, Болярово, Горна Оряховица, Котел, Годеч, Трявна, Айтос и Разград, много студенти от Тракийския университет, които дебатираха с природозащитниците възможностите за опазване на грабливите птици.

Антон Стаменов и Димитър Градинаров от БДЗП запознаха участниците с актуалния статус на ловния сокол у нас и основните заплахи пред вида – залагането на отровни примамки, бракониерството, ограбването на гнездата от колекционери на яйца.
Само две двойки ловни соколи живеят свободно в дивата природа на нашата страна, стана ясно от данните на Христина Клисурова от Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани". В центъра се отглеждат други 11 двойки, всяка година в природата се разселват около 20 птици от вида.

Голямата атракция в залата бе 29-годишният сокол Ромео, който спокойно бе кацнал на ръката на Руско Петров от "Зелени Балкани".

На всички участници в семинара бе раздаден джобният формат на „Помагало за ловеца. Птици“ съвместно съставено и издадено от НЛРС-СЛРБ и БДЗП.
НЛРС-СЛРБ бе представено от експерта Любомир Стефанов и юрисконсулта на организацията Мария Кубадинска.

„Чрез участието на Националната организация в проекта се надяваме да допринесем за повишаване на осъзнатостта и информираността в ловните среди относно критичната застрашеност на ловния сокол на територията на страната – сподели Стефанов. – Разчитаме, че както винаги ловците ще окажат съдействие и подкрепа за опазването на вида, тъй като ние сме тези, които освен за ползването на разрешените видове дивеч се грижим и за неговото стопанисване чрез извършване на дейности по разселване, подхранване и поддръжка на подходящи местообитания за дивите животни.“


 
Снимка: СЛРБ

 
Снимка: СЛРБ


Снимка: БДЗП

 
Снимка: БДЗП