БДЗП стартира дейности за смекчаване на конфликта между гълъбовъдите и хищните птици

Юли 06, 2022
гълъб
През изминалите месеци БДЗП предприе редица дейности за установяване на добро сътрудничество с клубове за спортни гълъби в страната. Целта е да се тестват методи за намаляване на щетите от хищни птици и смекчаване на конфликта между гълъбовъдите и хищните птици. В рамките на установеното сътрудничество БДЗП безвъзмездно предостави за ползване цветни спрейове против хищни птици на 4 клуба за спортни гълъби в района на  София и Перник, а през следващите седмици спрейове ще бъдат предоставени и на още поне 2 клуба в районите на Златица-Пирдоп и Варна. Гълъбовъдите от своя страна предоставят полезна информация за ефективността от спрейовете и за добри практики за намаляване на нападенията от хищни птици по време на тренировки и състезания. Счита се, че гълъбите маркирани с цветни спрейове, по-рядко стават жертва на нападения на хищни птици.

БДЗП предостави и 15 GPS пръстена за маркиране на спортни гълъби, които участват в състезания. Пръстените събират точни GPS координати през определен интервал от време и предоставят детайлна информация за придвижванията на гълъбите. Целта е да се установят маршрутите на гълъбите по време на състезания и да се идентифицират местата, където рискът от нападение на хищни птици е по-висок. През следващите години се планира изграждането на диви гълъбарници в такива „горещи райони“, които да послужат за намаляване на нападенията на хищни птици над спортни гълъби. 
БДЗП разработи и анонимен онлайн въпросник, който цели да събере информация за проблемите на гълъбовъдите в страната и конфликта с хищните птици. Призоваваме всеки, който отглежда и разлита гълъби да попълни анонимно въпросника и по този начин да допринесе за събирането на достоверна информация. Тази информация, ще бъде анализирана и използвана за набелязване на мерки, които да подпомогнат намаляването на нападенията от хищни птици. Линк към въпросника.

  

Сред основните заплахи за хищните птици в страната са бракониерството и незаконното използване на отровни примамки. БДЗП припомня, че всички хищни птици у нас са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а много от тези видове са редки и включени в Червената книга на страната. Те са част от природното богатство и наследство на България!

Снимки: БДЗП