БДЗП и "Зелени Балкани" започнаха поставяне на изкуствени гнездилки за ловните соколи

Ноем. 17, 2023
екип
През ноември екип на БДЗП и „Зелени Балкани“ постави 15 изкуствени гнезда за ловни соколи в Южна България. Те ще допринесат за подобряване на гнездовите местообитания на вида в страната. Целта на тази дейност е да се осигурят безопасни и подходящи места за  размножаване, което ще насърчи младите птици от програмата на „Зелени Балкани“ за завръщане на вида в България или излюпените в дивата природа да останат и да започнат да отглеждат поколенията си в страната. 

В рамките на проект „Живот за сокола“ се предвижда поставянето на общо 60 изкуствени гнезда по стълбове от мрежата за високо напрежение. Те се монтират на предварително проучени и подходящи места в България, където има запазена хранителна база като лалугери, полевки и други предпочитани жертви за ловния сокол. Същевременно те са разположени далеч от населени места, за да се намали рискът от безпокойство на гнездящите птици, както и вероятността за нападения на гълъби с цел избягване на конфликта между гълъбовъдите и соколите.  Поставянето на изкуствени гнезда на подходящи места е практика доказала своята ефективност в редица държави. В Унгария и Румъния например над 80% от популацията на ловни соколи се размножава в такива гнездилки. У нас методът е успешно приложен за подпомагане възстановяването на друг световнозастрашен вид – царският орел.

Провеждането на тази дейност е част и от дългогодишното партньорство на БДЗП с Електроенергийния системен оператор (ЕСО), с когото има подписано рамково споразумение за опазване на свързаните с електропроводите птици и на електропреносната мрежа. 

В миналото ловният сокол е гнездил основно на дървета и скали, използвайки гнездата на други видове птици. През последните десетилетия обаче, в много части на страната местообитанията значително са променени и броят на единичните стари дървета сред земеделските земи е много намалял, а с това и местата за гнездене на редица видове птици. Гнездилките ще останат на мястото си за десетилетия и ще създадат подходящи условия за сигурно гнездене не само за ловния сокол, но и за други видове птици.

БДЗП и „Зелени Балкани“ изказват благодарности на екипите на МЕР Хасково и МЕР Стара Загора за оказаното съдействие при изпълнение на дейността.


Снимки: Яна Андонова/"Зелени Балкани"