Save the Raptors

Подкрепи ни, Направи дарение

Даренията от физически лица са важен източник за финансиране на нашата организация. Подкрепете ни! Всяко едно дарение има значение.

Можете да направите целево дарение по Проекта за опазване на царския орел и ловния сокол за дейности като:

• Построяване и монтиране на изкуствени гнезда за царски орел
• Закупуване на земя, важна за опазването на царския орел (пасища, в които се срещат лалугери и са застрашени от разрушаване на местообитанието и съответно изчезване на лалугерите и орлите)
• Охрана на гнездата на царски орел
• И много други…

Моля, свържи се с нас, ако желаеш да направиш своето дарение.

Благодарим ти предварително за споделената помощ! Тя е наистина важна за нас.