Save the Raptors

Подкрепи ни, Подкрепи проекта

Ние вярваме, че съхраняването на чудото живот, най-голямото богатство на планетата Земя, е в ръцете на нашето поколение. Да го опазим за нас и за поколенията след нас!

Всеки може да помогне. Подкрепата с доброволен труд, с дарение или дори само моралната подкрепа - членство в БДЗП, участие в наши събития, сприятеляване във Facebook, са безценни за нас.

Как можете да помогнете персонално?

• Като станете доброволец и се включите в различни инициативи – охрана на гнезда на царски орли, мониторинг на поставените гнездилки за ловен сокол и установяване на тяхната заетост, участие в образователни дейности, изнасяне на лекции в училищата.
• Като направите дарение за дейности по проекта или за други дейности на БДЗП.
• Като станете член на БДЗП и по този начин подкрепите опазването на природата в България.
• Като съдействате за информирането на местните общности – фермери, ловци, институции, бизнесмени, за ползите от Проекта, за новите агро-екологични мерки, за заплахите и човешкото безпокойство.
• Като имате силна гражданска позиция и помагате за опазването на природата според вашите лични възможности и виждания.

Как можете да помогнете като фирма или организация?

• Като станете корпоративен член на БДЗП
• Като направите целево дарение за природозащитна дейност – опазване на вид или място.
• Като вие и ваши служители се включите като доброволци в подходящи дейности по проекта.
• Като подкрепите финансово, идейно, ресурсно или по друг начин проектите и усилията на БДЗП.

Как да се свържете с нас?

Изпратете ни и-мейл с вашите контакти и идеи как можете да ни подкрепите.
Ако желаете да бъдете наш доброволец, попълнете формуляр и го изпратете тук.