Save the Raptors

ЗА НАС, Екип

 

Светослав Спасов
Ръководител проект
мобилен тел.: 0878 599 370
ел.поща: svetoslav.spasov@bspb.org

От 1992 г. е член и доброволец на БДЗП. Работи в дружеството от 2002 година, като до 2008 г. отговаря за мониторинговите дейности на БДЗП - Мониторинга на обикновените видове птици, Среднозимното преброяване на водолюбивите птици и други. Светослав е автор на два определителя за птици, на първото в България приложение за мобилни телефони - SmartBirds , електронен определител и дневник за за наблюдение на птици.Хобито му е да снима птици и диви животни.

Мария Кирякова
Проектен администратор
мобилен тел.: 0878 599 386
ел.поща: maria.kiriakova@bspb.org

Завършила макроикономика в Университета в Хайделберг, Германия. Преди да започне работа в БДЗП през 2009 г. е работила в корпоративния сектор, както и по проекти за подпомагане на развитието на третия свят и опазване на водите в Йордания и Германия. Има интереси в областта на ботаниката, а хобито й е да учи чужди езици и да пътешества.

Димитър Градинаров
Отговорник по опазването на ловния сокол
мобилен тел.:0878 599 378
ел.поща: dimitar.gradinarov@bspb.org

От 1993 г. е член и доброволец на дружеството. Работи в БДЗП от 2008 г. Преди работата по Проекта, координира опазването на ловния сокол в България по проекта на BBC Wildlife Fund. Основните му интереси са в екологията, биологията и опазването на грабливите птици. През свободното си време се занимава с природна фотография.

Димитър Демерджиев
Отговорник по опазването на царския орел
мобилен тел.:0878 599 376
ел.поща: dimitar.demerdzhiev@bspb.org

Доктор, защитил дисертация на тема „Източният царски орел (Aquila heliaca heliaca Savigny, 1809) (Accipitridae – Aves) в България – разпространение, биология, екология, численост и мерки за опазване”. Занимава се с опазването на вида от 2000 г. Работи в БДЗП от 2001 г. Автор на 6 статии за царския орел. Хобито му е да изследва птиците и да посещава интересни места. Също така се интересува от история и рок музика.

Николай Терзиев
Отговорник по образователните дейности
мобилен тел.: 0878 599 374
ел.поща: nikolai.terziev@bspb.org

Работи в БДЗП от 2005 г. Ръководи офиса на БДЗП в Хасково, участва в разнообразни дейности по опазването на застрашени видове птици, като понякога извършва рискови и специализирани дейности, включващи катерачни умения и работа в екстремни условия. Обича кулинарията, кинологията, добрата музика и хубавите филми. Пристрастен е към запазената дива природа!

Теодора Петрова 
Отговорник комуникации
мобилен тел.: 0878 599 359
ел.поща:teodora.petrova@bspb.org

Част e от БДЗП от 2009 г., а преди това работи като журналист в различни национални ежедневници и като ПР в корпоративния сектор. Интересът й към птиците и природата датира от ученическите години.