Save the Raptors

Дейности, Образование

В рамките на Проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол бяха проведени серия от безплатни обучения, които обхванаха учители от общо 257 училища в Натура 2000 зоните. Те бяха организирани в 8 областни града - Хасково, Кърджали, Ямбол, Сливен, Пазарджик, Пловдив, Враца и Габрово със съдействието на Регионалните инспекторати (РИО) на Министерството на образованието и науката (МОН). Освен това експерти на БДЗП по образованието участваха в няколко годишни съвещания на експертите по природни науки на РИО и в националната конференция по екологично образование, за да достигнат до още по-широк кръг учители.

Според направеното проучване в рамките на Проекта близо 80% от учителите оценяват обученията като много полезни и използват в работата си образователните материали, изработени в рамките на Проекта.

През 2010 г. издадохме помагалото „Господарите на небето” – Ръководство на учителя природолюбител. То включва в себе си 116 цветни страници с информация за световно застрашените птици; защитените зони; забавни игри, които ни учат как да опазваме природата; кратък определител на птиците и речник. Книгата е придружена със CD с интересни презентации и игри, и има електронен вариант, който можете да разгледате тук

В секцията Образователни материали можете да намерите също игри, задачи, галерия с рисунки на животни, птици, растения, насекоми и готови презентации за изнасяне на открити уроци за опазването на природата и дивите птици.

Екипът на проекта силно вярва, че екологичното съзнание и създаването на условия за  устойчиво използване на природните ресурси започва от семейната среда, но минава и през класните стаи в училище. Затова ние инвестирахме много усилия и в организирането на състезание „Олимпиада по орнитология”. Над 250 ученика от областите Хасково, Кърджали и Ямбол се бориха за титлата „най-добър млад орнитолог” и голямата награда – бинокъл за наблюдение на птици.

Три години подред, екипът участва в организирането на едноседмичен природозащитен лагер „Картали”. Той събра близо 300 души през месец май на язовир „Студен Кладенец” и запечатва незабравими емоции и знания в сърцата на всички участници.

Бригада Картали, автор: Димитър Градинаров

Друга амбициозна идея е създаването на мобилни групи от обучители, които посещават всички приоритетни училища в десетте проектни зони от мрежата Натура 2000, където изнасят лекции за опазването на птиците и биоразнообразието. Доброволците са младежи, които живеят близо до проектните зони. 

Крайната цел на образователните дейности по Проекта е събуждането на любов към природата във всяко дете.