Save the Raptors

Дейности, Обезопасяване на ел. стълбове

Това е една от най-скъпите и трудни за реализиране дейности в рамките на Проекта, но тя елиминира най-сериозната заплаха пред царския орел – токовите удари. Съвместно с „EVN България” БДЗП вече е изолирало над 500 от най-опасните за орлите стълбове в близост до гнездата. Така младите птици, които са неопитни летци и са най-уязвими от токови удари, имат шанс да ловуват и живеят в безопасна среда.

Най-опасните стълбове се картират от експерти на БДЗП, които познават в детайли живота на орлите. След това в сътрудничество с електроразпределителното дружество „EVN България” се планира и осъществява самото изолиране. То се прави с помощта на специализирана техника от ел. монтьори на EVN. На мястото, където проводниците са най-близо да върха на стълба, където кацат птиците, се поставят специални пластмасови изолации, които предотвратяват късото съединение, което може да бъде предизвикано от едновременния контакт на огромните криле на кацналия орел с проводниците и заземената част от стълба. Това се прави на всеки опасен стълб по линията на електропроводите и е много трудоемка и скъпа дейност.

Обезопасяване на ел. стълбове, автор: Светослав Спасов

Едрите грабливи птици са чести жертви на необезопасените стълбове.  При токов удар птицата загива на място или бива тежко ранена, а в същото време електроподаването по съответната линия прекъсва, от което страдат и потребителите. Затова обезопасяването на стълбовете е дейност, която е важна за опазването на птиците, но има и икономически ползи за компаниите и обществото.

Работата по обезопасяването на опасните електрически стълбове продължава. БДЗП реализира подобни дейности и в рамките на други свои проекти, като работи с всички електроразпределителни дружество в страната. 

Вижте видео за обезопасяването на електрическите стълбове тук