Save the Raptors

Дейности, Охрана на гнездата

Тъй като една от най-честите причини за провалянето на люпилото на царските орли е човешкото безпокойство, БДЗП организира постоянна охрана на най-застрашените гнезда по време на размножителния сезон. Това увеличава гнездовия успех на загнездилите двойки с 30% годишно.

Доброволци, които са добре обучени и изключително отдадени на каузата, прекарват целия размножителен сезон, наблюдавайки орлите и водят подробен дневник на поведението им – кога възрастните птици хранят малките, кога мъжката и женската се сменят, кога има сериозни промени във времето. Случвало се е многократно охранителите да спасят гнездото от провал като помолят нарушителите да напуснат района, за да не безпокоят птиците. „Обикновено безпокойството се извършва от хора, които не знаят, че до тях има световно застрашени птици”, коментира Ваньо Ангелов - един от охранителите на гнездо на царски орел. „Имал съм случай под дървото да се скрие на сушина рибар, да дойдат шумна група туристи или да се извършва някаква по-специфична селскостопанска дейност, свързана с повече шум. Тогава най-добронамерено моля хората да се отдалечат и възрастните птици, които са отлетели, се връщат в гнездото и поемат грижата за яйцата. В противен случай след няколко часа те ще са изстинали или прегрели и край с люпилото”, допълва охранителят.

Има случаи, когато охранителите са предотвратявали дори отсичането на самото дърво с гнездото на орела, въпреки, че то се пази от закона и глобата е 10 000 лв., което е записано на табела на видимо място. Имало е и няколко случая на паднали от гнездата орлета – заради буря или заради неуспешен първи опит за летене. Тогава пазачът се намесва и спасява малкото от наземни хищници, като го връща в гнездото и му дава втори шанс да излети успешно.