Новини

Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в помощ на фермерите
07.04.2017
Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) с експертната помощ на служители, извършващи проверки на място от Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция, създаде в рамките на LIFE проект „Земя за царския орел“ ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел ...
Ново ръководство в помощ на фермерите представя БДЗП на информационни срещи в Сакар
05.04.2017
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)  организира информационни срещи и посещения на примерни пасища за земеделските стопани от района на Сакар. Целта на информационните мероприятия е да се представи „Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площ ...
Новo гнездо на царски орел откри екип на БДЗП
29.03.2017
Екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ откри ново гнездо на царски орли в защитена зона от Натура 2000  „Дервентските възвишения“. Миналата година по това време ви информирахме за още една нова двойка в същия район. С последното откритие борят на царските орли, гнездящи в Дервентските възвишения, нарасна на три двойки. ...
Открити са два загинали царски орела
27.03.2017
След като миналата седмица съобщихме за три загинали царски орли, на 17 март екип на БДЗП откри телата на още две птици.    Загиналите орли са намерени в рамките на половин час в района на Сливен по време на обход на една от приоритетните за и ...
При мониторинг на БДЗП са открити три загинали царски орли
13.03.2017
Състоянието на телата на загиналите птици не позволява да се определи със сигурност причината за смъртта им, но се предполага, че тя се дължи на токов удар при опит да кацнат върху стълбовете на електроразпределителната мрежа. Два от мъртвите царски орли са открити в района на защитена зона „Каменски баир“. Единият от тях е възрастен, другият - ...
Призив за промени в Общата селскостопанска политика в полза на природата и фермерите
06.02.2017
На 2-ри февруари Европейската комисия постави началото на своята дългоочаквана обществена консултация относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП). BirdLife Европа и Централна Азия призовава за устойчива система на храни и земеделие. В момента около 35% от целия бюджет на ЕС се изразходва за ОСП. В сегашния си вид ОСП вреди на околната среда, общественото здраве ...
Новата брошура на проект „Земя за царския орел“ в помощ на фермерите
25.01.2017
„Устойчивото управление на пасищата в полза на фермерите и царския орел“ – така е озаглавена новата брошура на LIFE проекта „Земя за царския орел“.  Тя акцентира на начините, по които фермерите могат да помогнат за опазването на орлите като едновременно с това да развиват дейността си в синхрон с опазването на природата в техните земи. Чрез демон ...
Световноизвестни експерти подкрепиха разработването и приемането на „План за действие за опазване на Европейския лалугер в България“
16.11.2016
От 3-ти до 6-ти ноември 2016 г. в Белград, Сърбия, се проведе 6-тата Международна среща на специалистите по европейския лалугер (Spermophilus citellus). Срещата се състоя в сградата на Института по Зоология към Биологическия факултет на Белградския университет и беше организирана от доц. д-р Душко Цирович. Участие взеха над 30 учени, природозащитници и експерти от научни институции, ...
Първа среща за разработване на плана за възстановяване на пасищата по проект „Земя за царския орел“
27.10.2016
На 25.10.2016 г. в Националния природонаучен музей се проведе първата среща за изготвяне на План за възстановяване и устойчиво управление на тревните съобщества, необходим за целите на LIFE проекта на БДЗП „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119). В срещата ...
Обща среща на LIFE проектите в България
21.10.2016
В средата на миналата седмица се състоя среща на всички български проекти, изпълнявани по програма LIFE на Европейския съюз. Домакин на срещата бе Изпълнителната агенция по горите с LIFE проекта си „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел в България”. Партньор на проекта е Българското ...