Save the Raptors

Новини

Научете повече за резултатите от проекта за опазване на царския орел и ловния сокол
10.01.2014

В края на 2013 г. излезе от печат Краткият отчет на проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”. В него можете да се запознаете с постиженията и резултатите от проекта, реализиран в периода 2009-2013 г.

Сред най-големите постижения са ръстът от 20% в популацията на царския орел и увеличението на гнездовия успех с 30% в рамките на 5 години. 3 от поставените 36 изкуствени гнезда за царски орли бяха заети от новосформирани двойки. Обезопасени бяха 49 км. или 595 опасни електрически стълба, което елиминира смъртността от токови удари в гнездовите територии на 7 двойки царски орли. Реализирана беше най-голямата в света програма за сателитното проследяване на млади царски орли, включваща 25 птици. Това помогна за разкриването на миграционните пътища, на местата за зимуване и на основните заплахи за царските орли в България.

Социалното въздействие от проекта също е значително, особено за местните общности, където се реализират основните дейности – главно районите на Сакар и Западна Странджа. Над 150 души са били временно или дългосрочно заети в рамките на проекта, а хората, въвлечени доброволно в дейностите наброяват над 800 човека. Осъществени са редица преки и индиректни инвестиции в инфраструктура, експертна помощ, предаване на знания и развитие на възможности за природо съобразен туризъм в тези слабо развити общини. Всичко това стана възможно благодарение на програмата LIFE+ на ЕС, която финансира 75% от стойността на проекта.

Научете повече за резултатите от проекта за опазване на царския орел и ловния сокол