Новини

Отличия за най-добрите LIFE проекти бяха връчени на специална церемония в Брюксел
02.06.2017
На 30 май на специална церемония в Брюксел бяха връчени отличията на номинираните за най-добри проекти по програма LIFE от 1992 г. до сега, сред които беше и LIFE проекта на Българското дружество за защита на птиците: „Опазване на царския орел и ловния сокол“. ...
55 фермера се включиха в срещите за представяне на Ръководството за устойчиво управление на пасища
17.05.2017
55 фермера се включиха в информационни срещи, организирани от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в Ямбол, Болярово, Средец, Сливен и Елхово. Целта на срещите бе да се представи новото „Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитан ...
Ново ръководство в помощ на фермерите представя БДЗП на информационни срещи в Сливен и Елхово
02.05.2017
Ново ръководство в помощ на фермерите представя Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)  на информационни срещи в Сливен и Елхово. Ръководството е създадено в рамките на LIFE пр ...
Установена смъртност в седем от известните 28 двойки царски орли в страната
27.04.2017
Нови партньори в седем от известните 28 двойки царски орли в страната установиха орнитолози от Българското дружество за защита на птиците. Това е най-голямата смяна на брачни партньори сред гнездящите двойки царски орли, наблюдавана за последните години у нас. Най-вероятната причина е смъртта на една от птиците в сформираните двойки. ...
Фермери се запознаха с Ръководството за устойчиво управление на пасища
20.04.2017
20 фермери се включиха в информационни срещи на 11 и 12 април, организирани от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в Свиленград и Тополовград. Целта на срещите беше да се представи новото „Ръководство за устойчиво управление на постоянно затре ...
Царски орли, белоопашати мишелови и бухал на площадките за зимно подхранване на хищни птици в Сакар
11.04.2017
По време на зимното подхранване на хищни птици на трите площадки на БДЗП в Натура 2000 зона „Сакар“ фотокапаните разкриха интересни посещения на царски орли, обикновен и белоопашат мишелов, гарвани и неочаквано – на бухал.   Бухалът ловува през нощта, като се храни основно с дребни и средни по размер бозайници и птици и за него не е ...
Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в помощ на фермерите
07.04.2017
Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) с експертната помощ на служители, извършващи проверки на място от Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция, създаде в рамките на LIFE проект „Земя за царския орел“ ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел ...
Ново ръководство в помощ на фермерите представя БДЗП на информационни срещи в Сакар
05.04.2017
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)  организира информационни срещи и посещения на примерни пасища за земеделските стопани от района на Сакар. Целта на информационните мероприятия е да се представи „Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площ ...
Новo гнездо на царски орел откри екип на БДЗП
29.03.2017
Екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ откри ново гнездо на царски орли в защитена зона от Натура 2000  „Дервентските възвишения“. Миналата година по това време ви информирахме за още една нова двойка в същия район. С последното откритие борят на царските орли, гнездящи в Дервентските възвишения, нарасна на три двойки. ...
Открити са два загинали царски орела
27.03.2017
След като миналата седмица съобщихме за три загинали царски орли, на 17 март екип на БДЗП откри телата на още две птици.    Загиналите орли са намерени в рамките на половин час в района на Сливен по време на обход на една от приоритетните за и ...